Home / Kampania ROSA – socjalistyczny feminizm

Kampania ROSA – socjalistyczny feminizm

ROSA Polska to kampania za socjalistycznym feminizmem. Naszym zdaniem walka z wszelkimi formami seksizmu musi iść w parze z walką o lepsze usługi publiczne oraz przyzwoite i równe płace, a obydwie te walki muszą zakwestionować kapitalistyczny system gospodarczy i jego establishment.

Kampania ROSA, rozpoczęta przez nasze towarzyszki w Irlandii, ma już na koncie pierwsze sukcesy – przewodziła ruchowi, który zalegalizował aborcję w Irlandii. W krajach, w których ISA jest obecna, ta kampania feministycznej walki na ulicach i w miejscach pracy jest inspiracją w kwestiach takich jak prawa aborcyjne, edukacja seksualna, uzwiązkowienie zdominowanych przez kobiety miejsc pracy, walka z seksizmem na uniwersytetach i prawa LGBT+.

We wszystkich tych kwestiach przyjmujemy socjalistyczny punkt widzenia, że aby skończyć z uciskiem kobiet i wszystkich wyzyskiwanych, musimy zerwać z feminizmem establishmentowym, który walczy o reformy, ale w ramach systemu, w którym ogromna większość kobiet cierpi z powodu najgorszych konsekwencji ubóstwa, bezrobocia i niedofinansowania usług publicznych, co często stawia je w warunkach uniemożliwiających im korzystanie z nabytych praw.

Pomóż nam budować ROSA w Polsce, by w sojuszu z całą klasą pracującą i uciskanymi na tym świecie – walczyć z wszelkim wyzyskiem i uciskiem oraz walczyć o socjalistyczną przyszłość, wolną od seksizmu, przemocy i nierówności!

Obserwuj nas na fb: facebook.com/SocjalistycznyFeminizm

Eleanor Marx: Socjalistyczna feministka i liderka robotników wyprzedzająca swoje czasy

Eleanor Marx: Socjalistyczna feministka i liderka robotników wyprzedzająca swoje czasy

Eleanor Marx, urodzona w 1855 roku, najmłodsza córka Karola Marxa i Jenny Von Westphalen, nieuchronnie spędziła dzieciństwo przesiąknięte politycznymi ideami i dyskusjami. Rzuciła szkołę i była kształcona przez ojca przy regularnym udziale Fryderyka Engelsa i jego partnerki Lizzy Burns. W wieku kilkunastu lat została zaufaną sekretarką ojca, w czasie gdy pracował on nad „Kapitałem”. To doświadczenie pozwoliło Eleanor głęboko zrozumieć kapitalistyczny system gospodarczy, wyzysk klasy robotniczej w jego ramach oraz jej kluczową rolę w zmianie systemu na socjalistyczny.

Read More »

Andrew Tate i niebezpieczeństwo viralowej mizoginii

Andrew Tate i niebezpieczeństwo viralowej mizoginii

Wielu ucieszyła wiadomość, że Andrew Tate został aresztowany w Rumunii pod koniec grudnia. On i jego brat są oskarżeni o gwałt i handel ludźmi. Ten artykuł z października pokazuje, że sprawa jest głębsza niż tylko dwóch strasznych mizoginów.

Read More »

Solidarnie z pracownicami Centrum Praw Kobiet

Solidarnie z pracownicami Centrum Praw Kobiet

Do mediów głównego nurtu zwróciły się ostatnio pracownice CPK – organizacji, która od 30 lat zajmuje się poradami, informacjami z zakresu praw kobiet czy pomocą psychologiczną dla ofiar przemocy domowej. Codzienna praca stała się dla pracownic – wskutek działań zarządu ...

Read More »

Międzynarodowy Dzień Walki o Eliminację Przemocy Wobec Kobiet

Międzynarodowy Dzień Walki o Eliminację Przemocy Wobec Kobiet

Stanowisko Międzynarodowego Biura Kobiet International Socialist Alternative i ROSA International 2021 był kolejnym rokiem walki z seksizmem, dyskryminacją osób LGBTQ i rasizmem, włączając masowe protesty i strajki, z inspirującymi przykładami solidarności budowanej pomiędzy pracownikami wszystkich płci. W fabryce Mercedesa w ...

Read More »
Scroll To Top