Home / Kampania ROSA – socjalistyczny feminizm

Kampania ROSA – socjalistyczny feminizm

ROSA Polska to kampania za socjalistycznym feminizmem. Naszym zdaniem walka z wszelkimi formami seksizmu musi iść w parze z walką o lepsze usługi publiczne oraz przyzwoite i równe płace, a obydwie te walki muszą zakwestionować kapitalistyczny system gospodarczy i jego establishment.

Kampania ROSA, rozpoczęta przez nasze towarzyszki w Irlandii, ma już na koncie pierwsze sukcesy – przewodziła ruchowi, który zalegalizował aborcję w Irlandii. W krajach, w których ISA jest obecna, ta kampania feministycznej walki na ulicach i w miejscach pracy jest inspiracją w kwestiach takich jak prawa aborcyjne, edukacja seksualna, uzwiązkowienie zdominowanych przez kobiety miejsc pracy, walka z seksizmem na uniwersytetach i prawa LGBT+.

We wszystkich tych kwestiach przyjmujemy socjalistyczny punkt widzenia, że aby skończyć z uciskiem kobiet i wszystkich wyzyskiwanych, musimy zerwać z feminizmem establishmentowym, który walczy o reformy, ale w ramach systemu, w którym ogromna większość kobiet cierpi z powodu najgorszych konsekwencji ubóstwa, bezrobocia i niedofinansowania usług publicznych, co często stawia je w warunkach uniemożliwiających im korzystanie z nabytych praw.

Pomóż nam budować ROSA w Polsce, by w sojuszu z całą klasą pracującą i uciskanymi na tym świecie – walczyć z wszelkim wyzyskiem i uciskiem oraz walczyć o socjalistyczną przyszłość, wolną od seksizmu, przemocy i nierówności!

Obserwuj nas na fb: facebook.com/SocjalistycznyFeminizm

O prawo do aborcji trzeba walczyć

O prawo do aborcji trzeba walczyć

Jeszcze 3 lata temu wydawało się, że aborcja będzie rozgrzewać debatę publiczną, szczególnie podczas tegorocznych wyborów. Okazuje się jednak, że żadna partia nie traktuje tego tematu poważnie i nie proponuje żadnej sensownej alternatywy wobec całkowitego zakazu aborcji. Główna partia opozycyjna, ...

Read More »

Aborcja zdekryminalizowana w Meksyku: Walka o prawo wyboru musi trwać

Aborcja zdekryminalizowana w Meksyku: Walka o prawo wyboru musi trwać

Oświadczenie Alternatywy Socjalistycznej w Meksyku 6 września Pierwsza Izba Sądu Najwyższego przyznała rację apelacji złożonej przez Grupę Informacyjną Na Rzecz Wybranej Reprodukcji (GIRE), organizację praw człowieka zajmującą się prawami reprodukcyjnymi, przeciwko czterem artykułom federalnego kodeksu karnego, które utrzymują karę więzienia ...

Read More »

Eleanor Marx: Socjalistyczna feministka i liderka robotników wyprzedzająca swoje czasy

Eleanor Marx: Socjalistyczna feministka i liderka robotników wyprzedzająca swoje czasy

Eleanor Marx, urodzona w 1855 roku, najmłodsza córka Karola Marxa i Jenny Von Westphalen, nieuchronnie spędziła dzieciństwo przesiąknięte politycznymi ideami i dyskusjami. Rzuciła szkołę i była kształcona przez ojca przy regularnym udziale Fryderyka Engelsa i jego partnerki Lizzy Burns. W wieku kilkunastu lat została zaufaną sekretarką ojca, w czasie gdy pracował on nad „Kapitałem”. To doświadczenie pozwoliło Eleanor głęboko zrozumieć kapitalistyczny system gospodarczy, wyzysk klasy robotniczej w jego ramach oraz jej kluczową rolę w zmianie systemu na socjalistyczny.

Read More »

Andrew Tate i niebezpieczeństwo viralowej mizoginii

Andrew Tate i niebezpieczeństwo viralowej mizoginii

Wielu ucieszyła wiadomość, że Andrew Tate został aresztowany w Rumunii pod koniec grudnia. On i jego brat są oskarżeni o gwałt i handel ludźmi. Ten artykuł z października pokazuje, że sprawa jest głębsza niż tylko dwóch strasznych mizoginów.

Read More »

Solidarnie z pracownicami Centrum Praw Kobiet

Solidarnie z pracownicami Centrum Praw Kobiet

Do mediów głównego nurtu zwróciły się ostatnio pracownice CPK – organizacji, która od 30 lat zajmuje się poradami, informacjami z zakresu praw kobiet czy pomocą psychologiczną dla ofiar przemocy domowej. Codzienna praca stała się dla pracownic – wskutek działań zarządu ...

Read More »
Scroll To Top