Home / O nas / Postulaty

Postulaty

Nasze Postulaty:

 

Alternatywa Socjalistyczna działa na rzecz realizacji postulatów służących poprawieniu jakości życia ludzi pracy oraz urzeczywistnienia społeczeństwa prawdziwie równego, sprawiedliwego i demokratycznego. W każdym strajku, proteście, czy nawet kampanii wyborczej gdzie możliwa jest walka o ich urzeczywistnienie, naszym zadaniem jest wprowadzanie tego programu do ruchu robotniczego i proponowanie taktyki, która może zapewnić zwycięstwo. Jednak każda zdobycz jest nietrwała w kapitalizmie – do pełnej realizacji poniższych postulatów konieczne jest obalenie kapitalizmu i zastąpienie go socjalizmem. Narzędziem do tego i celem Alternatywy Socjalistycznej jest budowa partii rewolucyjnej, w Polsce i na całym świecie.

Praca i płace
• Ruchoma skala płacy minimalnej odzwierciedlająca wzrost kosztów życia i kwotę minimum socjalnego; ochrona przed spadkiem siły nabywczej pracowników przez mechanizmy takie jak kontrola czynszów
• Likwidacja patologii na rynku pracy
• Masowe uzwiązkowienie pracowników wszystkich branż bez względu na charakter ich umów
• 35-godzinny tydzień pracy bez redukcji płac

Usługi publiczne
• Rozwój usług publicznych wysokiej jakości zamiast komercjalizacji i likwidacji:
Ochrona zdrowia:
• Zdecydowane podwyżki płac dla pielęgniarek oraz pozostałego personelu szpitali, DPS, POZ
• Pełna refundacja wszystkich form leczenia
• Zniesienie limitów, koszyków i zastąpienie NFZ centralnym finansowaniem ochrony zdrowia opartym na konsultacjach samorządu pracowniczego, komitetów pacjenckich i środowiska nauk medycznych
• Nacjonalizacja uprzednio sprywatyzowanych lub outsourcingowanych działalności w ochronie zdrowia
• Nacjonalizacja przemysłu medycznego i farmaceutycznego pod kontrola pracowniczą

Kolej i transport publiczny
• Priorytet dla transportu publicznego w interesie pasażerów i środowiska
• Plan odbudowy i rozwoju lokalnych połączeń kolejowych oparty o masowe publiczne inwestycje
• Renacjonalizacja kolei – połączenie spółek w jedno publiczne przedsiębiorstwo pod kontrolą pracowniczą

Edukacja – publiczna i świecka!
• Upowszechnienie dostępu do żłobków i przedszkoli
• Spełnienie postulatów socjalnych opiekunów osób niepełnosprawnych
• Szkoła wolna od religii
• Zamiast cięć – zmniejszanie liczebności klas, rozbudowa instytucji sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży

Mieszkalnictwo
• Masowy publiczny plan budownictwa mieszkań na wynajem
• Zamiast wszechwładzy deweloperów – budowa ludzkich miast

Równość
• Prawo do bezpłatnej aborcji na żądanie kobiety
• Równa płaca za równą pracę! Zaangażowanie związków zawodowych i organizacji pracowniczych w walkę o sprawiedliwe zatrudnianie i wynagradzanie oraz walkę z seksizmem w miejscu pracy
• Prawdziwa i rzetelna edukacja seksualna w szkołach; bezpłatna antykoncepcja
• Masowa kampania przeciwko przemocy domowej, seksizmowi i kulturze gwałtu
• Równość małżeńska dla ludzi LGBT; walka z dyskryminacją na wszystkich poziomach życia społecznego

Internacjonalizm
• Nie dla imperialistycznych wojen i okupacji!
• Dość zbrodniczego ucisku Palestyny i Kurdystanu!
• Międzynarodowa solidarność zamiast rasizmu i nacjonalizmu; kryzys uchodźczy może rozwiązać tylko eliminacja jego przyczyn – kapitalizmu i imperializmu
• Zamiast UE wielkiego biznesu, socjalistyczna konfederacja Europy

Przemysł i gospodarka
• Likwidacja SSE i przywilejów podatkowych korporacji; z opodatkowania kapitalistów sfinansowanie pożytecznych robót publicznych
• Kontrola załóg nad finansami przedsiębiorstw
• Nacjonalizacja pod kontrolą pracowniczą zakładów które zwalniają oraz branż strategicznych
• Nacjonalizacja banków pod kontrolą społeczną

Klimat i środowisko
• Miliardy na naukę zamiast na wojny
• Masowe nakłady na ograniczenie emisji CO2 – rozwój alternatywnych źródeł energii, rozwój technologi przechwytywania CO2, inwestycje w sieć przesyłową w celu ograniczenia strat
• Nacjonalizacja górnictwa, hutnictwa i energetyki pod kontrolą pracowniczą; masowe inwestycje w przemyśle ciężkim sprzyjające środowisku

Socjalizm
• Kontrola nad produkcją i zarządzaniem przedsiębiorstwami w ręku samorządu pracowniczego
• Socjalistyczny plan ratowania planety
• Na bazie uspołecznionej gospodarki demokratyczne planowanie całego życia ekonomicznego w celu zaspokojenia potrzeb całego społeczeństwa zamiast kumulacji bogactw przez garstkę kapitalistów

 

Scroll To Top