Home / Ideologia / Historia / Urodziny Marksa: Dlaczego wciąż o nim mówimy?
Urodziny Marksa: Dlaczego wciąż o nim mówimy?

Urodziny Marksa: Dlaczego wciąż o nim mówimy?

5 maja 1818 roku urodził się Karol Marks, niemiecki filozof, ekonomista i współautor rewolucyjnego socjalizmu.

Wraz z Engelsem, Marks opracował teorię materializmu dialektycznego, która została wykorzystana do analizy społeczeństwa i historii poprzez pryzmat konfliktów między klasami społecznymi. 

Marks nie był zakurzonym akademikiem – był on aktywnym działaczem ruchu robotniczego, który obnażył brutalne realia kapitalizmu. Pokazał, w jaki sposób klasa kapitalistów, będąca niewielką mniejszością, wyzyskuje ogromną większość –  klasę robotniczą.  Jego analiza historii, ekonomii i walki klasowej pozostaje najpotężniejszym narzędziem, jakie mamy do zrozumienia dzisiejszej rzeczywistości. Świat zmienił się od czasów Marksa, ale podstawowa prawda pozostaje: kapitalizm rodzi nierówności, imperializm i wojny. Klasa robotnicza jest obecnie globalną siłą, potężniejszą niż kiedykolwiek. Pracownicy pokazują swoją podmiotowość poprzez strajki, protesty i żądania godnej płacy. To prawda, której obawiają się kapitaliści: ludzie pracy mają wpływ. 

Upamiętnienie Marksa jest przede wszystkim wezwaniem do działania! Wspólnie z nami  możesz analizować jego dzieła, nauczyć się marksistowskiego spojrzenia na rzeczywistość i pomóc w budowie świadomości społecznej. Nie chodzi nam jednak tylko o teorię bez działania. Ważna jest budowa solidarności pracowników, kawałek po kawałku. Bycie marksistą to także rozmowa z ludźmi o kwestiach, które mają dla nich znaczenie – niesprawiedliwych płacach, niebezpiecznych warunkach, braku świadczeń socjalnych. Marksiści nie byli tylko obserwatorami. W całej historii odgrywali kluczową rolę poprzez zaangażowanie wśród ludzi pracy.

Marksizm nie jest reliktem przeszłości – to plan na lepszą przyszłość!

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top