Home / Postulaty / Nasze postulaty

Nasze postulaty

Nasze Postulaty:

 

Praca i płace
• 35 godzinny tydzień pracy bez redukcji płac
• Płaca minimalna na poziomie 2000 zł netto lub 12 zł/h netto
• Radykalne ograniczenie stosowania „umów śmieciowych”
• Masowe uzwiązkowienie pracowników wszystkich branż bez względu na charakter ich umów
• Cofnięcie podwyższenia wieku emerytalnego; wprowadzenie wieku emerytalnego opartego o analizę realnych warunków pracy przez instytucje BHP, medycyny pracy, Inspekcji Pracy i samorządu pracowniczego.

Usługi publiczne
• Nie dla komercjalizacji, prywatyzacji i likwidacji naszych usług publicznych!
Ochrona zdrowia:
• Masowe inwestycje w publiczną ochronę zdrowia w celu poprawy warunków leczenia i pracy
• Pełna refundacja szczepień, leczenia rzadkich chorób i importowanych terapii
• Zniesienie limitów, koszyków i absurdalnego systemu wyceny świadczeń przez NFZ; zastąpienie NFZ centralnym finansowaniem ochrony zdrowia opartym na konsultacjach samorządu pracowniczego, komitetów pacjenckich i środowiska nauk medycznych
• Nacjonalizacja uprzednio sprywatyzowanych lub outsourcingowanych działalności w placówkach
• Nacjonalizacja przemysłu medycznego i farmaceutycznego pod kontrolą pracowniczą
• Zdecydowane podwyżki płac dla pielęgniarek i pozostałego personelu szpitali oraz pracowników DPS i POZ
Kolej i transport publiczny:
• Renacjonalizacja kolei – połączenie spółek kolejowych w jedno publiczne przedsiębiorstwo pod kontrolą robotniczą
• Plan odbudowy i rozwoju lokalnych połączeń kolejowych oparty o masowe publiczne inwestycje
• Priorytet dla transportu publicznego mniej szkodliwego dla środowiska – rozwój komunikacji miejskiej, realizacja programów takich jak „TiRy na tory”, czy odbudowa Państwowej Żeglugi Śródlądowej
Edukacja – publiczna i świecka!
• Zamiast cięć i zwolnień nauczycieli zmniejszenie liczebności klas
• Szkoła wolna od religii
• Upowszechnienie dostępu do żłobków i edukacji przedszkolnej
• Zamiast cięć, rozpowszechnienie instytucji sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży takich jak MDK
• Spełnienie postulatów socjalnych opiekunów osób niepełnosprawnych
Przemysł i gospodarka
• Opodatkowanie kapitału i ukrócenie ucieczki podatkowej; sfinansowanie masowych, pożytecznych robót publicznych
• Nie dla zwolnień!
• Kontrola załóg and finansami przedsiębiorstw
• Nacjonalizacja pod kontrolą robotniczą zakładów które zwalniają oraz branż strategicznych
• Nacjonalizacja banków pod kontrolą społeczną
• Nacjonalizacja górnictwa, hutnictwa i energetyki; masowe inwestycje w przemyśle ciężkim sprzyjające środowisku
Równość
• Prawo do bezpłatnej aborcji na żądanie kobiety
• Równa płaca za równą pracę! Zaangażowanie związków zawodowych i organizacji pracowniczych w walkę o sprawiedliwe zatrudnianie i wynagradzanie oraz walkę z seksizmem w miejscu pracy
• Prawdziwa i rzetelna edukacja seksualna w szkołach; bezpłatna antykoncepcja
• Masowa kampania przeciwko przemocy domowej, seksizmowi i kulturze gwałtu
• Równość małżeńska dla ludzi LGBT; walka z dyskryminacją na wszystkich poziomach życia społecznego
Internacjonalizm
• Nie dla imperialistycznych wojen i okupacji!
• Dość zbrodniczego ucisku Palestyny i Kurdystanu!
• Zamiast kapitalistycznej UE, socjalistyczna konfederacja Europy
• Międzynarodowa solidarność zamiast rasizmu i nacjonalizmu; kryzys uchodźczy może rozwiązać tylko eliminacja jego przyczyn – kapitalizmu i imperializmu
Socjalizm
• Uspołecznienie gospodarki; zastąpienie systemu menedżerskiego samorządem pracowniczym
• Demokratyczne planowanie gospodarki w celu zaspokojenia potrzeb całego społeczeństwa i ratowania planety, a nie kumulacji bogactwa przez wąską klasę kapitalistów

 

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative

Leave a Reply

Scroll To Top