Home / Oświadczenia / Nowa inicjatywa zakazu aborcji – do śmietnika! Walczmy o pełne prawa reprodukcyjne dla kobiet
Nowa inicjatywa zakazu aborcji – do śmietnika! Walczmy o pełne prawa reprodukcyjne dla kobiet

Nowa inicjatywa zakazu aborcji – do śmietnika! Walczmy o pełne prawa reprodukcyjne dla kobiet

Nowa inicjatywa zakazu aborcji – do śmietnika!

Walczmy o pełne prawa reprodukcyjne dla kobiet

Alternatywa Socjalistyczna

Dzisiaj (30.11) do Sejmu wpłynął projekt ustawy zakazujący aborcji w przypadku uszkodzenia płodu. To kolejna próba kryminalizacji przerywania ciąży w wykonaniu antyaborcyjnych fanatyków pod kierownictwem Kai Godek i Komitetu Zatrzymać Aborcję. Ci przeciwnicy wolnego wyboru kobiet już raz ponieśli klęskę w swoich działaniach – kiedy to ich poprzednia inicjatywa całkowitego zakazu aborcji przepadła w Sejmie pod naciskiem masowego ruchu społecznego – Czarnego Protestu i Strajku Kobiet. Tym razem autorzy projektu ustawy zmienili nieco jego oryginalną treść, usuwając np. propozycje zmuszania zgwałconych kobiet do donoszenia ciąży. Mimo to, „zmiękczona” ustawa nadal pozostaje atakiem na prawo kobiet do decydowania o swoim ciele i życiu. Przeciwnicy wyboru mają w pogardzie kobiety i ich sytuację życiową. „Obrona” życia kończy się na obronie embriona – zdrowie kobiet czy zapewnienie odpowiedniego wsparcia materialnego i infrastruktury dla wychowywania niepełnosprawnych dzieci nie mają znaczenia. W sytuacji płodu nie mającego szans na przeżycie, sadyści z „Zatrzymać Aborcję” chcą zmusić kobiety do oglądania cierpienia i śmierci noworodka.

Budujmy ruch oporu!

Ten barbarzyński i fundamentalistyczny atak na prawo kobiet do decydowania musi zostać powstrzymany! Ogromna aktywność kobiet była w stanie już raz ich pokonać. To jest wojna: kobiety w Polsce i międzynarodowo toczą walkę o kontrolę nad swoim ciałem – czy to w formie praw reprodukcyjnych, czy w formie masowego oporu wobec przemocy i molestowania odzwierciedlonego przez kampanię #metoo i inne mobilizacje. Prawa reprodukcyjne są odbierane kobietom kawałek po kawałku – mimo zeszłorocznego zwycięstwa. Nie możemy pozwolić przeciwnikom wyboru na kolejny krok!

Sejm ma 3 miesiące na rozpoczęcie prac nad ustawą „Zatrzymać Aborcję”. Wiodące osoby w państwie – premier i prezydent – już zapowiedziały poparcie ustawy. Intencje prawdziwego rozgrywającego – Kaczyńskiego – są na razie niejasne, jednak nie możemy czekać z reakcją, nie możemy dać się zaskoczyć manewrom fundamentalistów.

Konieczna jest bojowa odpowiedź już teraz. Kobiety w Polsce pokazały swoją moc – organizacja skutecznego oporu jest możliwa!

Musimy upewnić się, że mobilizacja będzie jak najskuteczniejsza i jak najlepiej zorganizowana. Proponujemy energiczne tworzenie lokalnych komitetów działania, które nie tylko pozwolą lepiej zakorzenić się w lokalnych społecznościach, zakładach pracy czy uczelniach – ale stworzą także przestrzeń do dyskusji nad postulatami, akcjami i dalszymi krokami ruchu.

Ponadto, w przeciwieństwie do sytuacji z ubiegłego roku, walka powinna zostać autentycznie podjęta przez ruch związkowy (w czynach, nie deklaracjach). Powinniśmy wzywać związki zawodowe w naszych miejscowościach i miejscach pracy do budowania poparcia dla organizacji realnego strajku kobiet.

Alternatywa Socjalistyczna popiera pełne prawa reprodukcyjne – nie upokarzający „kompromis”, który obarczony „klauzulami sumienia” i generalnym niskim poziomem świadczeń medycznych, w rzeczywistości nie gwarantuje kobietom w ciąży nawet ograniczonych praw. Wielkim krokiem naprzód byłaby realizacja postulatów takich jak powszechny dostęp do antykoncepcji, aborcji na żądanie i edukacji seksualnej, zawartych w inicjatywie ustawodawczej „Ratujmy Kobiety”.

Powstrzymanie zamachu na prawo wyboru jest kluczowym zadaniem, dla którego realizacji Alternatywa Socjalistyczna oferuje swoje możliwie najenergiczniejsze wsparcie. Jednocześnie nauczeni doświadczeniem poprzednich ruchów, musimy być wyczuleni na zagrożenia w ich łonie.

Niestety w poprzednich mobilizacjach miały miejsce przypadki przejmowania kontroli nad ruchem przez niedemokratyczne przywództwa i próby hamowania żądań przez kapitalistycznych polityków. Politycy PO czy Nowoczesnej, próbowali promować się na protestach – jednak bardzo szybko pokazywali swoją prawdziwą twarz: poparcie dla aborcyjnego status quo. W niektórych przypadkach próba dyskusji o postulatach była tłumiona – czasami fizycznie np. przez Straż KODu. Naszym działaczom zakazywano rozdawania ulotek domagających się pełnych praw reprodukcyjnych.

Ruch oporu przeciwko temu atakowi musi być demokratycznie kontrolowany od dołu i otwarty!

  • Powstrzymajmy atak na prawo wyboru; żądamy odrzucenia prze Sejm inicjatywy „Zatrzymać Aborcję”
  • Uzbrójmy mobilizację w skuteczną organizację: demokratyczne komitety działania/lokalne komitety strajkowe
  • Walczmy o budowę aktywnego poparcia dla walki kobiet w ruchu związkowym
  • Nie dla aborcyjnego status quo! Znieść klauzulę sumienia i ograniczenia w dostępie do antykoncepcji awaryjnej
  • Tak dla pełnych praw reprodukcyjnych: bezpłatnej antykoncepcji, aborcji na żądanie, edukacji seksualnej, opieki okołoporodowej w ramach dobrze finansowanej, publicznej ochrony zdrowia

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top