Home / Europa / Solidarność z walką serbskich pocztowców
Solidarność z walką serbskich pocztowców

Solidarność z walką serbskich pocztowców

W związku z toczącą się walką Niezależnego Związku Zawodowego Pocztowców w Serbii publikujemy modelowy list protestacyjny w ramach kampanii solidarnościowej:

„Do premier Any Brnabic; ministra turystki, telekomunikacji i usług; ministra rozwoju regionalnego i koordynacji przedsiębiorstw publicznych; ministerstwa pracy, zatrudnienia, weteranów i spraw społecznych;

Zostałem/am poinformowany/a przez CWI (Komitet na rzecz Międzynarodówki Robotniczej) i grupę serbskich aktywistów, Borba, o niewłaściwym traktowaniu pracowników Publicznego Przedsiębiorstwa Pocztowego Serbii. Zwolnienie i zawieszenie związkowców za organizowanie się w firmie i protestowanie za polepszeniem warunków pracy stanowi fundamentalny atak na podstawowe prawa pracownicze. Stanowczo sprzeciwiamy się zawieszeniu 47 pracowników za protestowanie w miejscach publicznych, oraz zawieszenie pięciu członków komitetu strajkowego.

Stajemy w solidarności z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pocztowców. Jest oburzającym fakt, że pracownicy zostają zawieszani za protestowanie i domaganie się podstawowego polepszenia warunków pracy jak: wyższe płace, uczciwe umowy o pracę i większa ilość pracowników do poradzenia sobie z ilością pracy. Żądania Niezależnego Związku Zawodowego Pocztowców są w pełni usprawiedliwione i żądamy ich natychmiastowej realizacji. Będziemy informować opinię publiczną i media o bieżącym rozwoju wydarzeń.”

Wzywamy wszystkich pracowników, związkowców i działaczy lewicowych do okazania solidarności z walką pracowników poczty w Serbii, poprzez wysyłanie rezolucji protestacyjnych na adresy:
Mira Petrovic, dyrektor generalny kabinet@posta.rs
Premier Ana Brnabic: predsednikvlade@gov.rs
Minister turystyki, komunikacji i usług Rasim Ljajic potpredsednik@mtt.gov.rs ; kabinet@mtt.gov.rs
Minister rozwoju regionalnego i koordynacji przedsiębiorstw publicznych Milan Krkobabic (PUPS) www.mbprr.gov.rs; kabinet@mbprr.gov.rs
Ministerstwo pracy, zatrudnienia, weteranów i spraw społecznych
www.minrzs.gov.rs; press@minrzs.gov.rs

Oraz kopie listów do:
ivan.djikovic@kompas.org.rs
sindikat.poste@ptt.rs
christoph.glanninger@slp.at

Wersja angielska:
To Prime minister, Ana Brnabic; Minister for tourism, telecomunication and services; Minister for regional development and coordination of Public Companies; Ministry for work, employment, war veterans and social issues;.

I have been informed by the CWI and the Serbian activist group, Borba, about the mistreatment of workers at the Public Enterprise Post of Serbia. The sacking and suspension of trade unionists for organizing within the company and protesting for better working conditions represents a fundamental attack on basic workers‘ rights. We strongly condemn the suspension of 47 workers for protesting in public places, as well as the suspension of five members of the strike committee.

We stand in solidarity with the independent union of postal workers. It is outrageous that workers are facing suspension for protesting and asking for essential improvements, like higher wages, fair working contracts and more employees to manage the workload. The demands of the independent postal workers union are completely justified and we demand their immediate implementation. We will inform the public and media and keep them updated about developments.

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top