Home / Komentarze i analizy / Nie dla autorytarnych zmian w kodeksie karnym!
Nie dla autorytarnych zmian w kodeksie karnym!

Nie dla autorytarnych zmian w kodeksie karnym!

12 czerwca w sejmie obędzie się ostateczne głosowanie nad nowelizacją kodeksu karnego, w tym także art. 256. Konsekwencją przyjęcia tej uchwały będzie kryminalizacja ideologii komunistycznej w Polsce, co umożliwi polityczne represje wymierzone nie tylko w organizacje i środowiska komunistyczne, ale także w całą Polską lewicę.

W tym momencie art. 256. § 1 brzmi tak:

„§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”

§ 2.Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w §

Po nowelizacji punkt 1 otrzyma brzmienie:

„§ 1. Kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Ponadto, dodaje się punkt 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne.”

Punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 lub 1a albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej, użytej w sposób służący propagowaniu treści, określonej w § 1 lub 1a.”

W zasadzie nowelizacja ta kryminalizuje nie tylko ideologię komunistyczną, ale także sprawia, że organizacje komunistyczne oraz ich prasa zarówno tradycyjna jak i internetowa, a także materiały propagandowe w postaci ulotek, biuletynów itp. stają się w Polsce nielegalne. Nowelizacja pozwoli także organom represji na rozbijanie zebrań, spotkań, zjazdów czy konferencji organizowanych nie tylko przez komunistów, ale praktycznie przez każdą lewicową organizację odwołującą się do marksizmu.

Przypominamy, że w maju ub.r. policja na wniosek prokuratury wkroczyła na konferencję naukową „Karol Marks 1818–2018”, jednak ówczesne prawo nie pozwalało na wyciągnięcie konsekwencji karnych wobec uczestników i organizatorów spotkania, natomiast gdyby w momencie tamtego incydentu obowiązywałaby nowelizacja, która zostanie uchwalona przez sejm 12 czerwca br., to konferencja ta zostałby prawdopodobnie rozbita, a jej uczestnicy odpowiadaliby karnie z art. 256 kk.

Alternatywa Socjalistyczna stanowczo sprzeciwia się autorytarnym zapędom rządzącej prawicowej partii PiS, która chce zniszczyć już w zarodku nie tylko wszelki antykapitalistyczny sprzeciw, ale także zakneblować usta wszelkiej lewicowej krytyce rządu i systemu kapitalistycznego. Dlatego też apelujemy do wszystkich środowisk i organizacji na lewicy o jedność w walce przeciwko nowelizacji art. 256, jednocześnie oświadczamy, iż będziemy solidaryzować się z każdą represjonowaną lewicową organizacją i każdym represjonowanym lewicowym działaczem i działaczką.

Alternatywa Socjalistyczna nie ugnie się żadnej autorytarnej i antykomunistycznej prawicy i jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będzie kontynuować swoją działalność w warunkach nielegalności. Idea świata bez głodu, bezdomności, biedy, wyzysku i wojen, to idea świata bez kapitalizmu, to idea świata socjalistycznego – wolnego, równego i sprawiedliwego! Tej idei nie zabiją ani żadne represje ani nawet najbardziej restrykcyjne ustawy!

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top