Home / Kraj / Biedronka będzie zwalniać matki wychowujące dzieci
Biedronka będzie zwalniać matki wychowujące dzieci

Biedronka będzie zwalniać matki wychowujące dzieci

Na podstawie materiału nadesłanego anonimowo przez osobę pracującą w sieci sklepów Biedronka

Kilkaset tysięcy matek z powodu stanu epidemii i zagrożenia chorobą covid-19 do 14 czerwca br. będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad dzieckiem do 8 roku życia. Wśród kobiet pobierających dodatkowy zasiłek opiekuńczy znajduje się, co najmniej kilkaset pracownic Biedronki.

Bezwzględność, bezduszność i nieodpowiedzialność kapitalistów

To właśnie na matki z dziećmi, w tym na samotne matki wychowujące dzieci zarząd Biedronki wydał wyrok – kobiety przebywające na opiece nad dzieckiem w pierwszej kolejności będą zwalniane tuż po powrocie do pracy. Według kapitalisty matki z dziećmi przebywające na opiece blokują etaty, a Biedronka pomimo tego, że nie ma nic do matek dziećmi, to jednak takich pracowników nie potrzebuje.

Ta sytuacja uderza szczególnie w pracujące kobiety i pokazuje podwójny ucisk kobiet w kapitalizmie. Kobiety obarczone na ogół większą częścią pracy opiekuńczej są dodatkowo karane przez kapitalistę za jej wykonywanie – i za korzystanie w tym celu z przysługujących pracownicom (i wywalczonych przez nie) praw socjalnych takich jak urlop opiekuńczy.

Podobny los ma spotkać pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich z powodu choroby. Już w początkowej fazie epidemii, cześć kierowników rejonów i kierowników regionalnych zastraszało pracowników sklepów zwolnieniami z pracy w przypadku, gdyby któryś z nich zachorował i skorzystał ze zwolnienia lekarskiego. Natomiast, w tym momencie na polecenie przełożonych, na wielu sklepach usuwa się wszystkie materiały dotyczące stanu epidemii i ograniczeń z niej wynikających.

Represje i strach

Uzwiązkowienie w Biedronce jest bardzo niskie, ma to ścisły związek z odgórnie wymierzonymi represjami w związki zawodowe i aktywnych związkowców. Z polecania wyższego kierownictwa, kierownictwo sklepów jest zobowiązane do usuwania i ukrywania przed pracownikami wszelkich materiałów przysłanych przez związki zawodowe, wszelkich maili i listów od związków zawodowych. Pojawienie się związkowca na sklepie ma skutkować wezwaniem ochrony, kierownika rejonu bądź regionu, a w przypadku oporu ze strony związkowca wezwaniem policji. Pracownicy Biedronki nie tylko boją się tworzyć nowych związków zawodowych, boją się wstępować nawet do już istniejących komisji związków zawodowych. Wolne związkowi zawodowe, wolność zrzeszania się w związkach zawodowych w przypadku Biedronki (i nie tylko) to fikcja.

Na przykładzie Biedronki, a to tylko wierzchołek góry lodowej, możemy przekonać się, czym jest „wolność” i „demokracja” w kapitalizmie – „wolność” to ekonomiczne zniewolenie, zaś „demokracja” – to dyktatura kapitalistów. Dziś jednym z podstawowych zadań socjalistów, jest dążenie do odbudowy silnego ruchu związkowego w Polsce; uzwiązkowienia zakładów pracy i całych branż gospodarki, a w szczególności sektora prywatnego; budowa wewnątrz ruchu związkowego bojowych i klasowych związków zawodowych. Jest to być może niezbędny krok do utworzenia w Polsce partii robotniczej.

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top