Home / Ochrona zdrowia / Wspierajmy walkę pielęgniarek – oświadczenie
Wspierajmy walkę pielęgniarek – oświadczenie

Wspierajmy walkę pielęgniarek – oświadczenie

WSPIERAJMY WALKĘ PIELĘGNIAREK !

CZAS NA MOBILIZACJĘ POD STRAJK GENERALNY OCHRONY ZDROWIA !

12 maja pielęgniarki i położne, w ramach delegacji ze wszystkich województw zamanifestowały w Warszawie pod budynkami Sejmu i władz państwowych. Postulaty i hasła są niezmienne od lat, trudna sytuacja ochrony zdrowia stała się podczas pandemii nieznośna. Pielęgniarki domagają się wyższych płac, uzupełnienia chronicznych braków kadrowych oraz lepszych warunków pracy (o tym jak pogorszyły się warunki pracy podczas pandemii pisaliśmy np. tutaj: http://socjalizmxxi.nazwa.pl/…/pielegniarki-polozne…/ ).

Osoby pracujące w ochronie zdrowia są na czele walk w wielu krajach – jest to sektor szczególnie dotknięty dekadami neoliberalnego zarządzania, jednocześnie posiadający ogromną wagę dla funkcjonowania społeczeństwa, co wydatnie pokazała pandemia. Zwiększenie obciążeni pracą, „militaryzacja” ochrony zdrowia, biurokratyczne zarządzanie i jednoczesne chroniczne niedofinansowanie publicznej ochrony zdrowia były nagłaśniane przez pielęgniarki i ich związek zawodowy od miesięcy. Personel ochrony zdrowia generalnie powstrzymywał się od dużych akcji protestacyjnych u szczytu pandemii – odsuwając swoje postulaty mając na uwadze pacjentów. Jednak rząd nie wykorzystał tego czasu by poprawić sytuację w ochronie zdrowia – pielęgniarki słusznie mówią: mamy dość!

Pod koniec zeszłego roku OZZPiP zaczął wchodzić w spory zbiorowe z poszczególnymi szpitalami (pisaliśmy o tym tutaj: http://socjalizmxxi.nazwa.pl/…/tak-dla-strajku…/ ). Jednak jasne jest, że prawdziwym adresatem postulatów pielęgniarskich nie są poszczególni kierownicy czy dyrektorzy placówek, lecz ministerstwo zdrowia i rząd. Polskie prawo utrudnia prowadzenie legalnych strajków przeciwko rządowi (spór zbiorowy można prowadzić tylko z pracodawcą, którym nie jest formalnie Ministerstwo Zdrowia), dlatego OZZPiP próbuje taktyki pojedynczych sporów zbiorowych i protestów. W ten sposób trudno jednak będzie zwyciężyć. Zakaz strajków generalnych można przełamać – przykładem śląski strajk generalny z 2013 roku. Zależy to wyłącznie od naszej mobilizacji i solidarności. Dlatego konieczne jest wspieranie pielęgniarek i mobilizacja do strajku generalnego w ochronie zdrowia – nie możemy dać się podzielić po liniach zawodowych, tym bardziej że większość grup zawodowych w ochronie zdrowia ma teraz własne postulaty i spory z władzami – tylko zjednoczeni możemy wygrać godną płacę i pracę w publicznej ochronie zdrowia wysokiej jakości!

Budujmy poparcie dla strajku generalnego ochrony zdrowia, ale także wsparcie innych części klasy robotniczej. Apel musi być zwłaszcza skierowany do innych grup pracujących w sektorze publicznym, których również dotykają niskie płace i inne strukturalne problemy. W tym samym okresie gdy rozpędza się protest pielęgniarek, w innym, głównie państwowym sektorze: energetyce, zawiązał się ogólnopolski komitet strajkowy. Dość zaciskania pasa i płacenia przez ludzi pracy za kryzys kapitalizmu; zjednoczmy się we wspólnej walce – wzajemne wsparcie pielęgniarek, górników i energetyków mogłoby być pierwszym krokiem w tym kierunku!

Tak dla podwyżek płac dla personelu szpitali, DPS, POZ i in!

Tak dla strajku generalnego pielęgniarek!

/Komitet Krajowy Alternatywy Socjalistycznej 12.05.2021

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top