Home / Przemysł ciężki / Górnictwo / Solidarność z górnikami walczącymi o miejsca pracy!

Solidarność z górnikami walczącymi o miejsca pracy!

Treść ulotki Alternatywy Socjalistycznej z protestów górniczych w styczniu 2015 r.

Nie dla niszczenia górnictwa!

Zapraszamy na pikietę solidarnościową z górnikami w środę 14 stycznia godz. 15:00 pod Ministerstwem Gospodarki (Plac Trzech Krzyży 3/5). Podczas zgromadzenia będą zbierane koce, śpiwory i inne rzeczy przydatne strajkującym na dole.

Mimo obietnic i zapewnień, rząd premier Kopacz przeszedł do ofensywy wobec górników i całego sektora górniczego na Śląsku. „Program naprawczy” Kompanii Węglowej ma polegać na likwidacji 4 kopalń (Bobrek-Centrum, Brzeszcze, Sośnica-Makoszowy i Pokój) i przeniesienie pozostałych do nowej spółki. Wiąże się to ze zwolnieniem 4-5 tysięcy ludzi i przeniesieniem kolejnych 6 tysięcy do innych kopalń. Jednocześnie planowane są ataki na warunki pracy w kopalniach (wydłużenie tygodnia pracy, zmiany zasad wynagradzania). Perspektywa utraty miejsc pracy wywołała spontaniczne akcje strajkowe wśród załóg 4 kopalń przeznaczonych do likwidacji. Szczególnie dramatyczne konsekwencje miałyby zwolnienia w przypadku małopolskiej KWK Brzeszcze – kopalnia jest największym zakładem pracy w powiecie. Również Bytom, gdzie połączone KWK Bobrek i KWK Centrum są ostatnią kopalnia w mieście, jest społecznie naznaczony deindustrializacją: bezrobocie wynosi tam prawie 20%.

Nic dziwnego, że górnicy, ich rodziny i lokalne społeczności odpowiedzieli spontanicznym, zdecydowanym protestem. W chwili pisania tej ulotki pod ziemią strajkuje 2 tysiące górników a pod zakładami odbywają się demonstracje i blokady. Górnicy doskonale wiedzą jaki los czeka ich, jeśli restrukturyzacje wejdą w życie (i obejmą kolejne zakłady) – kolejne dziesiątki tysięcy zwalnianych i ruina uprzemysłowionego regionu. Zmniejszenie zatrudnienia i aktywności kopalń oznacza też trudności dla setek tysięcy pracowników firm kooperujących z górnictwem.

Jednak górnicy potrzebują solidarności i pomocy również ze strony innych branż. Obecnie panująca propaganda i neoliberalne dogmaty funkcjonują w celu podzielenia ludzi pracy. Wedle formuły „dziel i rządź” nastraja się przeciwko sobie różne grupy pracownicze. Hasełka o „przywilejach” czy „życiu na koszt podatnika” służą wzbudzaniu nienawiści wobec kolejnych segmentów klasy robotniczej i ułatwienie rządzącym kolejnych ataków.

Kampanie oszczerstw kończą się tym, że pod nosem klasy robotniczej niszczy się kolej, doprowadza się stocznie do upadku, nauczyciele są zwalniani mimo przepełnionych klas, a poczta dostarczana jest do sklepów monopolowych. Przykłady można mnożyć.

Kiedy w Wielkiej Brytanii w latach 1980′ niszczono górnictwo, rządowi Thatcher udało się złamać opór górników między innymi dzięki podzieleniu pracowników i związków zawodowych – kluczowe znaczenie miało np. niepodjęcie przez przywódców związkowych w energetyce skoordynowanej, solidarnej akcji z górnikami. Dlatego pozytywnym krokiem jest oświadczenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków o konieczności solidarności z górnikami. Również związek chemików solidaryzuje się z górnikami. Wzywamy pracowników wszystkich branż do okazywania solidarności z górnikami – tym bardziej, że górnicy nieraz stawali solidarnie z pracownikami marketów, pielęgniarkami czy bałtyckimi rybakami.

Nasze postulaty:

  • Nie dla rządowego planu „naprawy” górnictwa
  • Przygotowanie strajku regionalnego oraz budowanie poparcia dla ogólnokrajowego strajku generalnego
  • Nacjonalizacja górnictwa, systemu dystrybucji węgla oraz energetyki pod kontrolą robotniczą.
  • Audyt długu górnictwa, społeczna kontrola nad cenami energii i zyskami energetyki
  • Demokratyczne i długofalowe planowanie gospodarcze, intensyfikacja prac na technologiami „czystego spalania” i zgazowania węgla. Socjalistyczny plan produkcji pozwoliłby na zrównoważoną strategię wzrostu energetyki opartej o źródła odnawialne i redukcji emisji, w międzyczasie utrzymując krajowy węgiel w roli strategicznej.

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top