Home / świat / Bliski Wschód / „Nie używajcie przemocy wobec ludu walczącego o przetrwanie!” żądają niezależne związki zawodowe w Iranie
„Nie używajcie przemocy wobec ludu walczącego o przetrwanie!” żądają niezależne związki zawodowe w Iranie

„Nie używajcie przemocy wobec ludu walczącego o przetrwanie!” żądają niezależne związki zawodowe w Iranie

Oświadczenie Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego Teheranu i Związku Pracowników Przemysłu Spożywczego Hafttapeh

 
5 stycznia niezależne związki zawodowe w Iranie wydały oświadczenie poparcia dla masowych protestów przeciwko cięciom i dyktaturze, które rozpoczęły się pod koniec poprzedniego roku. Oświadczenie zostało wydane w imieniu Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego Teheranu i Związku Pracowników Przemysłu Spożywczego Hafttapeh w prowincji Chuzestanu. Obydwa związki były zaangażowane w ostatnie walki i cierpiały z powodu represji. Reza Shahabi, przywódca teherańskich kierowców autobusów był obiektem prześladowań od 2010, odsiedział 6 letni wyrok i teraz został znowu uwieziony w sierpniu zeszłego roku.
Zachęcamy czytelników do wysyłania listów solidarnościowych wzywających do wypuszczenia wszystkich uwiezionych zwiadowców i uczestników protestów oraz wspierać wszelkie wysiłki w budowaniu ruchu robotników, młodzieży i ubogich w celu zdobycia praw demokratycznych i przekształcenia Iranu.

Listy powinny być wysłane do Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego Teheranu na vsyndica@gmail.com z kopiami do wiadomości CWI na cwi@worldsoc.co.uk

Nie używajcie przemocy wobec ludu walczącego o przetrwanie!
Protesty uboższych, uciskanych klas i robotników jest wynikiem niesprawiedliwości

Przez lata mówiliśmy, że nasze płace nie spełniają minimalnych potrzeb koniecznych do przeżycia ale nie byliśmy wysłuchani. Nasze marne płace (które wynoszą 1/5 kwoty progu ubóstwa) nie są wypłacane od miesięcy. Rozprzestrzenianie się prywatyzacji, podwykonawstwa, tymczasowych umów oraz umów in blanco (w których pracownicy otrzymują od szefów czystą umowę pod którą muszą złożyć podpis i odcisk palca), pod władzą różnych administracji ciągle atakowane jest bezpieczeństwo zatrudnienia. Pożyczki bankowe na tzw. tworzenie miejsc pracy są używane przez pewnych ludzi do nieprodukcyjnych biznesów i spekulacji. Błędna polityka doprowadziła do gwałtownego wzrostu bezrobocia. Bieda zintensyfikowała się, a bezdomność, praca dzieci i zbieractwo rozmnożyły się jako metody przetrwania. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest adekwatne dla robotników i zwykłych ludzi. Sprzeniewierzanie i grabenie publicznych środków stało się powszechne. Wraz ze wzrostem kosztów usług i paliwa ceny innych dóbr i usług również wzrosły. Niższe klasy zostały pokrzywdzone przez uczynienie subsydiów „celowymi” i podczas gdy (miesięczne) subsydium gotówkowe dla ludu jest w stałej kwocie to ceny są ekstremalnie zliberalizowane.

Usprawiedliwione protesty robotników i nauczycieli spotkały się ze zwolnieniami, karami chłosty i więzienia.
Związek Zawodowy Pracowników Transportu Publicznego Teheranu i Związek Pracowników Przemysłu Spożywczego Hafttapeh oraz inne niezależne związki i organizacje robotników i nauczycieli które bronią ich praw nie są uznawane przez państwo oraz są brutalnie zwalczane, ich członkowie często są wsadzani do więzień i stawiani przed sądami. Konstytucja jest często łamana przez nieuznanie prawa ludu do protestu i prawa robotników do tworzenia niezależnych związków zawodowych i walki o swoje prawa.

Wszyscy pracownicy i ubodzy doświadczyli tej powszechnej niesprawiedliwości. Przemoc nie jest odpowiedzią dla ludu który walczy o przetrwanie.

Związek Zawodowy Pracowników Transportu Publicznego Teheranu
Związek Pracowników Przemysłu Spożywczego Hafttapeh

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top