Home / Komentarze i analizy / Organizujmy się przeciwko kryzysowi kapitalizmu!
Organizujmy się przeciwko kryzysowi kapitalizmu!

Organizujmy się przeciwko kryzysowi kapitalizmu!

Poparcie dla „Pracowniczej Tarczy Antykryzysowej” – apelu KM OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Volkswagen Polska

Pandemia koronawirusa przyspieszyła nadchodzący kryzys gospodarczy, ujawniając przy okazji w ekstremalnych formach konsekwencje neoliberalizmu i niezdolność kapitalizmu do zapewnienia ludzkości stabilnego funkcjonowania i rozwoju.

Pędzący w naszym kierunku kolejny etap kryzysu gospodarczego i recesji będzie oznaczał ataki na prawa pracownicze, siłę nabywczą ludzi pracy, usługi publiczne – jednym słowem na warunki życia większości społeczeństwa. Rząd Polski wprowadza rozwiązania odbierające część praw pracowniczych jednocześnie wspierające pracodawców i biznes. Nasz komentarz dotyczący „tarczy anty-pracowniczej” można przeczytać tutaj: Tarcza antykryzysowa do kosza

Możemy być pewni, że kapitaliści wykorzystają każdą nadarzającą się okazję do podminowania organizacji reprezentujących pracowników. Związki zawodowe (nawet w porównaniu z ich obecną słabą pozycją i generalną niemocą) znajdą się w jeszcze gorszym stosunku sił: ze względu na sytuację legislacyjną, ale także ze względu na sytuację obiektywną: wzrost bezrobocia i spadek stopy życiowej klasy robotniczej zniechęci wielu pracowników od „ryzykowania” oporu.

Dlatego kluczowe jest przygotowywanie się do nadchodzących miesięcy z pełną świadomością, że musimy szykować się na wojnę. Oznacza to przygotowanie się organizacji pracowników programowo – w postulaty powstrzymujące ataki na stopę życiową, oraz taktycznie – w struktury pozwalające szybkie reagowanie na działania rządu i biznesu oraz skuteczną mobilizację.

Tarcza Pracownicza OZZ IP

OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Volkswagen Polska podejmuje te dwa wyzwania i w swoim otwartym apelu do związków zawodowych wzywa do walki o postulaty m.in. skrócenia czasu pracy bez utraty zarobków, udziału przedstawicieli pracowników w sztabach kryzysowych, umowy o pracę dla wszystkich zatrudnionych, zabezpieczenia finansowego sektora ochrony zdrowia i opieki, osób bezrobotnych i emerytów, zamrożenia czynszów czy skończenia z publicznym wsparciem dla wielkiego biznesu. Są to postulaty niezbędne do natychmiastowego ulżenia klasie robotniczej w obecnej sytuacji – Alternatywa Socjalistyczna przekonywała do realizacji tych żądań od pierwszych dni epidemii.

W drugiej części apelu IP wzywa do stawiania oporu na poziomie zakładów pracy w sytuacji gdy warunki pracy i siła nabywcza są zagrożone. Jednocześnie apel zwraca uwagę, że konieczna jest organizacja skoordynowana także na wyższym poziomie poprzez tworzenie międzyzwiązkowych, międzybranżowych, lokalnych i regionalnych pracowniczych sztabów antykryzysowych.

Są to ważne propozycje, które mają nasze pełne poparcie, apelujemy o propagowanie ich w zakładach pracy i organizacjach związkowych!

Jednocześnie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie ruchu robotniczego w skali międzynarodowej – oraz nasze własne, podparte latami działania naszych członków w związkach zawodowych w Polsce – uważamy, że w toku dyskusji konieczne jest uzupełnienie „pracowniczej tarczy” zaproponowanej przez OZZ IP w kwestii postulatów jak i taktyki.

Demokratyczne kierownictwo walki z cięciami

Pracownicze sztaby antykryzysowe to znakomita inicjatywa. Jednak biorąc pod uwagę stan ruchu związkowego w Polsce i biurokratyzację organizacji związkowych, proponujemy rozszerzyć formułę sztabów – naszym zdaniem nie powinny być to wąskie ciała nierozliczanych przez nikogo biurokratów związkowych, powinny natomiast opierać się na demokratycznych komitetach w zakładach pracy, miejscach nauki, usługach objętych cięciami itd. Nie możemy pozwolić na to, by w tak kluczowym momencie wśród kierownictwa związkowego wygrała rutyna i bierność – muszą one działać przejrzyście i pod demokratyczna kontrolą.

Program kontroli pracowniczej i nacjonalizacji

Postulaty mające pomóc pracownikom w sytuacji kryzysu są, jak napisaliśmy powyżej, w pełni słuszne, jednak nie zgadzamy się, że mogą „uchronić pracowników przed kryzysem”. W sytuacji recesji, a co za tym idzie kryzysu wydatków publicznych – setki tysięcy ludzi pracy padnie ofiarą zwolnień w prywatnych zakładach lub cięć w sektorze publicznym. Ponadto wielki biznes użyje każdego sposobu – od kruczków prawnych po szantażowanie całych rządów – by ratować swoje zyski.

W takiej sytuacji, pierwszym tabu kapitału jaki musimy złamać jest tajemnica handlowa – jeśli udałoby się zrealizować postulat o pracowniczym udziale w sztabach antykryzysowych w zakładach pracy, bez dostępu załogi do informacji finansowej firm reprezentacja pracownicza nie będzie w stanie zweryfikować usprawiedliwiań kapitalistów do atakowania warunków pracy. „Tajemnicza księgowość”, której nikt nie może przeczytać nieraz była już uzasadnieniem dla zwolnień czy zamykania zakładów.

Możemy być pewni, że kapitaliści nie będą chcieli się zgodzić na udział pracowników w realnym podejmowaniu decyzji – wkroczenie załogi na terytorium menadżerów będzie dla nich aktem wojny. Spróbują oni wygrać tę wojnę korumpując i rozbrajając przedstawicieli pracowników (jak ma to obecnie miejsce w wielu zakładach gdzie związkowcy mają miejsca w radach nadzorczych) lub w inny sposób podważając ich rolę. Naszą odpowiedzią powinna być walka o demokratyczną kontrolę pracowniczą nad funkcjonowaniem zakładu (co oznacza również demokratyczną kontrolę nad naszymi przedstawicielami). Nie jest to postulat teoretyczny, lecz naturalna konsekwencja sytuacji w której postawimy pytanie kto ma władzę w zakładzie pracy (np. podczas strajku okupacyjnego).

W wyniku recesji czy też machinacji kapitalistów, by ratować zyski, zakłady pracy mogą ogłaszać zwolnienia, bankructwa itp. Mogą spróbować wywozić kapitał lub w inny sposób zagrozić interesowi społecznemu. Konieczne jest naszym zdaniem powrót do arsenału związków zawodowych i ruchu robotniczego postulatu nacjonalizacji. Będzie to ostatecznie jedyna skuteczna broń przeciwko wszechwładzy korporacji. Nacjonalizacji musi towarzyszyć kontrola pracownicza – nacjonalizacja pod kontrolą załogi nie ma nic wspólnego z parodią uspołecznienia gdy upaństwowione przedsiębiorstwa są zarządzane przez partyjnych kacyków, których zarządzanie nie różni się niczym dla załogi od rządów prywaciarzy.

Stawiajmy opór, budujmy alternatywę!

Zadania poruszone przez OZZ IP są pilne i wymagają kolosalnej pracy. Zdobycie poparcia w ruchu związkowym dla tarczy pracowniczej byłoby bardzo pozytywnym krokiem i z pewnością przysłużyłoby się nadchodzącym walkom. Dlatego będziemy do niego zachęcać w ruchu związkowym, ale także w innych spontanicznych sytuacjach oporu.

Jednocześnie pandemia zdemaskowała kapitalizm w oczach milionów – naszym obowiązkiem jest pomóc każdemu poszkodowanemu przez kapitalizm dojść do wniosków jak możemy z tym systemem walczyć i co proponujemy w zamian. Dlatego walcząc o nasze miejsca pracy, o dach nad głową, o usługi publiczne proponujemy także walkę o nowe socjalistyczne społeczeństwo. O uspołecznioną ekonomię, w której koordynacja wysiłków wszystkich pracujących – innymi słowy demokratyczne planowanie – będzie służyło zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa, zdrowia publicznego oraz dobrostanu planety, a nie zyskom miliarderów.

Alternatywa Socjalistyczna

Działacze AS w związkach zawodowych (nazwiska i organizacje związkowe ze uwagi na możliwość represji pracodawcy tylko do wiadomości MK OZZ IP)

[tekst apelu OZZ IP przy Volkswagen dostępny tutaj: http://www.ozzip.pl/dokumenty/oswiadczenia/item/2636-zwiazki-zadaja-nowej-tarczy-antykryzysowej-ktora-obroni-ludzi-pracy ]

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top