Home / Oświadczenia / Sejm przekazuje zakaz aborcji do dalszych prac. Przygotowujmy się do mobilizacji!
Sejm przekazuje zakaz aborcji do dalszych prac. Przygotowujmy się do mobilizacji!

Sejm przekazuje zakaz aborcji do dalszych prac. Przygotowujmy się do mobilizacji!

ROSA Polska

Sejm właśnie wysłał projekt Godek i inne prawicowe projekty ustaw do dalszej pracy w komisjach sejmowych.

Mimo że PiS ma większość i sprzyjające okoliczności do uchwalenia antykobiecych ustaw bez ulicznego oporu, zdecydowano się wysłać je do komisji.

Nie wiemy, kiedy te projekty będą faktycznie omawiane, ale jeśli zrobią to pod koniec kwarantanny lub po jej zakończeniu, oznacza to, że musimy przygotować się na bardzo gorące lato na ulicach – walcząc o nasze prawa.

Nadszedł czas na dyskusję o prawach reprodukcyjnych, których pragniemy oraz o edukacji seksualnej, którą chcemy zapewnić w szkole. ROSA Polska opowiada się za prawem do legalnej aborcji na żądanie, kompleksową opieką ginekologiczną w pełni objętą NFZ, a także za edukacją seksualną obejmującą między innymi różnice między płcią biologiczną i płcią kulturową oraz pojęcie zgody na współżycie.

Uważamy, że prawa te nie mogą być skuteczne bez środków na ich udostępnienie dla wszystkich – to znaczy, że potrzebujemy więcej środków na usługi publiczne, takie jak opieka zdrowotna, edukacja i usługi socjalne, aby zapewnić zarówno godne środki materialne w tych sektorach, jak i godziwe wynagrodzenie dla pracowników publicznych. ROSA Polska w pełni popiera ostatnie zmagania nauczycieli i pracowników MOPS-ów oraz bieżące potrzeby personelu szpitalnego.

Chcemy podziękować wszystkim międzynarodowym działaczom i sojusznikom ROSA i ISA, którzy odpowiedzieli na nasze wezwanie do solidarności, z 15 krajów na 5 kontynentach.

Potrzebujemy feminizmu, który walczy nie tylko o uchwalenie ustaw w parlamencie, ale także o fundamentalne zmiany w społeczeństwie, o stosowanie naszych praw i o lepsze życie dla milionów kobiet. W tym celu musimy walczyć z kapitalizmem – systemem dzielącym ludzi na klasy i utrwalającym nierówności. Taki jest sens feminizmu socjalistycznego. Skontaktuj się z nami, jeśli się zgadzasz!

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top