Home / Kraj / Kraków: Przeciwko podwyżkom cen komunikacji miejskiej!
Kraków: Przeciwko podwyżkom cen komunikacji miejskiej!
dig

Kraków: Przeciwko podwyżkom cen komunikacji miejskiej!

Kryzys budżetowy, który zagląda w oczy Krakowowi, skłonił władze miejskie do szukania pieniędzy w naszych kieszeniach – w kieszeniach ludzi pracy i osób ubogich korzystających na co dzień z komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Publicznego proponuje wzrost cen biletów o 30-40% i ma to miejsce w sytuacji gdy jakość transportu zbiorowego się pogarsza. Propozycja ZTP jest jednym z pierwszych ataków na naszą jakość życia i dostępność usług publicznych – ale z pewnością nie ostatnią! Dlatego musimy zdecydowanie sprzeciwić się oraz powstrzymać te plany, tak żeby włodarze nie mieli wątpliwości: nie będziemy płacić za ich kryzys!

Przeciwko atakom na usługi publiczne

Władze miasta kierują się myśleniem, że usługi publiczne powinny przynosić zyski. Nie zgadzamy się z tym myśleniem – transport publiczny powinien przede wszystkim służyć społeczności: ułatwiać przemieszczanie się w stale rosnącym mieście, eliminować wykluczenie transportowe, przyczyniać się do redukcji zanieczyszczeń, korków, wypadków komunikacyjnych itd. Obecna trajektoria zmierza w odwrotnym kierunku – oferta transportu publicznego staje się coraz bardziej ograniczona (cięcie połączeń i rozkładów) a pozytywne kroki mające zachęcić ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej (jak bilet mieszkańca) mają być anulowane. Pogorszenie się jakości usługi przy jednoczesnym wzroście ceny, może skłonić część pasażerów do przesiadki na samochód – co z kolei zwiększa korki, co zwiększa opóźnienia autobusów itd. Zrzucanie kosztów kryzysu budżetowego na osoby najbardziej narażone ekonomicznie nie tylko uderza w dostępność usług publicznych i siłę nabywczą pracowników ale też oddala nas od wizji miasta, w którym „dobrze się żyje”.

Jak możemy walczyć?

Proponujemy podjęcie praktycznych kroków w walce przeciwko podwyżkom i cięciom:

– twórzmy demokratyczne komitety do walki z podwyżkami i cięciami z udziałem lokalnych społeczności, pracowników spółek miejskich i wszystkich zainteresowanych obroną usług publicznych

– przygotowujmy mobilizację potencjalnie najsilniejszej grupy mogącej stawić opór polityce cięć – zorganizowanej klasy robotniczej; w pierwszej kolejności powinno zostać wystosowane zaproszenie do dyskusji i działania dla pracowników komunikacji miejskiej i ich organizacji związkowych

– komitety do walki z cięciami mogłyby dyskutować o różnych formach walki – od kampanii zorganizowanego niepłacenia po powszechny strajk miejski

Program wobec kryzysu budżetowego samorządu

Władze miasta informują o miliardowych stratach w budżecie spowodowanych koronawirusową recesją – setki milionów złotych start mają pochodzić m.in. ze spadku przychodu z PIT i CIT. Przypomnijmy, że jeszcze przed koronawirusem miasto ogłaszało problemy z deficytem i zapowiadało cięcia np. w oczyszczaniu miasta i wydarzeniach kulturalnych. Jednym z przewlekłych problemów budżetów samorządowych jest pozbywanie się odpowiedzialności za usługi publiczne przez rząd centralny. Od kilkudziesięciu lat odpowiedzialność finansowa za funkcjonowanie np. edukacji jest przekazywana samorządom bez jednoczesnego zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Z tego powodu miasto dokłada się np. do funkcjonowania edukacji, gdyż subwencja oświatowa jest niewystarczająca. Kiedy spadała liczba uczniów, zamiast poprawy jakości kształcenia (mniej liczne klasy) samorządy decydowały się na zamykanie szkół lub prywatyzację (przekazując placówki w ręce – często wyznaniowych – organizacji pozarządowych). Dzisiaj władze miasta stwierdzają też, że brak pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli skutkuje zwiększaniem się deficytu i koniecznością cięć. Dlatego powinniśmy się domagać od rządu zwiększenia dotacji dla samorządu, tak by jej wysokość odpowiadała potrzebom naszych usług publicznych! Jednocześnie nie ma naszej zgody na to, aby te środki zostały zmarnotrawione przez władze (jak w przypadku nagłośnionych przez prasę wydatków prezydenta na nową limuzynę, czy 100 tysięcy na organizację prywatnego bankietu, nie mówiąc już o kontrowersyjnych liczonych w setki milionów złotych wydatkach na stadion). Dlatego żądaniu zwiększonej dotacji dla samorządu musi towarzyszyć postulat społecznej kontroli nad finansami miasta. Komitety pracowników i obywateli powinny uzyskać pełny wgląd w finanse i możliwość dokonania audytu finansowego – wydatków, ale i przychodów. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć ile podatków (przy jakich obrotach i zyskach) płacą wielkie korporacje, deweloperzy i kamienicznicy!

Proponujemy:

– żadnych cięć i podwyżek uderzających w ludzi pracy i ubogich

– usługi publiczne wysokiej jakości i dostępne dla wszystkich

– zwiększenie dotacji dla samorządu

– kontrola społeczna nad finansami miasta

Kryzys kapitalizmu – to dopiero początek ataków!

Obecny kryzys nie jest spowodowany wyłącznie koronawirusem – tendencje kryzysowe światowego kapitalizmu było widać już wcześniej, epidemia była tylko detonatorem. Za kryzys kapitalizmu zapłacimy wszyscy – bezpośrednio (tracąc pracę czy przez spadek realnej płacy) lub pośrednio z ręki rządu i samorządu. Już teraz widać pierwsze oznaki innych ataków władz miasta – na Młodzieżowe Domy Kultury, na dopłaty do żłobków i przedszkoli czy podwyżki kosztów wywozu śmieci. Myśląc dzisiaj jak powstrzymać podwyżki cen biletów musimy myśleć jak jutro walczyć z masowym bezrobociem.

Aby walczyć z kryzysem kapitalizmu Alternatywa Socjalistyczna proponuje:

– likwidację przywilejów podatkowych korporacji i miliarderów

– program pożytecznych robót publicznych

– kontrolę załóg nad finansami przedsiębiorstw

– uspołecznienie (nacjonalizacja pod kontrolą pracowniczą) zakładów które zwalniają oraz kluczowych gałęzi gospodarki

– na bazie uspołecznionej gospodarki demokratyczne planowanie gospodarcze w celu zaspokojenia potrzeb całego społeczeństwa i planety

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top