Home / Antyfaszyzm / Skrajna prawica dalej zagraża – walczmy z faszyzmem walcząc z kapitalizmem!
Skrajna prawica dalej zagraża – walczmy z faszyzmem walcząc z kapitalizmem!

Skrajna prawica dalej zagraża – walczmy z faszyzmem walcząc z kapitalizmem!

PiS przegrał wybory parlamentarne, Konfederacji nie udało się dokonać przełomu, ale zagrożenie ze strony nacjonalistów i skrajnej prawicy dalej istnieje.

Przez kilka dekad, wzrost aktywności i poparcia dla skrajnej prawicy miał związek z pogarszającą się sytuacją materialną większości polskiego społeczeństwa, rosnącym bezrobociem oraz brakiem perspektyw dla młodzieży. Ten proces zaostrzył się w wyniku kontynuacji neoliberalnej polityki przez kolejne rządy, polegającej na ciągłych atakach na płace i warunki pracy, rozpowszechnianiu umów śmieciowych i cięciach socjalnych.

Brak na polskiej scenie politycznej jakiejkolwiek prawdziwej partii reprezentującej ludzi pracy, która oferowałaby alternatywę do tego bezwzględnego, brutalnego, antypracowniczego systemu jakim jest kapitalizm, pozwolił PiSowi i narodowcom wypełnić powstałą w ten sposób próżnię i kanalizować część społecznej frustracji i gniewu. Zadanie te ułatwiły ostatnie trzy dekady nacjonalistycznej trucizny, którą polskie elity polityczne karmiły społeczeństwo z pomocą Kościoła, szkoły i mediów. W wyniku tej propagandy skrajna prawica weszła do głównego nurtu. Osiem lat rządów PiS, dzięki ogromnym funduszom państwowym przekazywanym przez tę partię siłom faszystowskim i rozpowszechnianiu skrajniej prawicowej propagandy przez państwo polskie, pozwoliło jeszcze bardziej wzmocnić siły skrajnej prawicy

Nowy rząd, nowe zagrożenia

Za kilka tygodni partie opozycyjne – Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica – utworzą nowy rząd, ale już jest jasne, że nie będzie on przyjazny ludziom pracy. Przedstawiciele opozycji już mówią o dziurze w budżecie i o konieczności zaciśnięcia pasa. To oznacza kolejne ataki na nasze standardy życia. Niestety Nowa Lewica zamierza współtworzyć rząd z neoliberałami z KO i Trzecią Drogą, co oznacza, że będzie uczestniczy w tych atakach, co decyduje o tym, że będzie za nie tak samo odpowiedzialna jak pozostałe opozycyjne partie. Jeśli Nowa Lewica i Razem nie wycofają swojego poparcia dla takiego rządu i takiej polityki, to ta sytuacja doprowadzi do spadku poparcia dla tych partii oraz do ponownego wzrostu poparcia skrajnej prawicy.

Potrzebna walka z kapitalizmem

Dlatego, jeśli chcemy skutecznie przeciwstawić się narodowcom, kampania antyfaszystowska nie wystarczy. Musimy również walczyć z korzeniem nacjonalizmu i faszyzmu – systemem kapitalistycznym. To wymaga odbudowy prawdziwego lewicowego ruchu na lewo od obecnej „lewicy” parlamentarnej. To musi być taka lewica, która konsekwentnie walczy o interesy ludzi pracy i nie akceptuje argumentów i „logiki” gospodarki rynkowej. Przede wszystkim, taki ruch lewicowy powinien dążyć do stworzenia nowej partii robotniczej, z programem antykapitalistycznym. Taki program musi poruszyć temat walki z kryzysem kosztów utrzymania, bezrobociem i kryzysem mieszkaniowym, żądając wzrostu płacy i płacy minimalnej powyżej stopy inflacji oraz masowego programu rozwoju mieszkalnictwa komunalnego. Powyższe postulaty wychodzą z ram tego co może zapewnić nam gospodarka kapitalistyczna. Dlatego potrzebny jest również program, który proponuje alternatywę do kapitalizmu, opartej na uspołecznieniu środków produkcji, demokratycznej kontroli i zarządzaniu pracowniczym, a także na demokratycznie planowanej gospodarce w interesie społeczeństwa a nie dla zysków małej garstki kapitalistów.

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top