Home / Przemysł ciężki / Górnictwo / Górnictwo: Zamiast kapitalistycznego chaosu transformacja energetyczna wymaga socjalistycznego planowania
Górnictwo: Zamiast kapitalistycznego chaosu transformacja energetyczna wymaga socjalistycznego planowania

Górnictwo: Zamiast kapitalistycznego chaosu transformacja energetyczna wymaga socjalistycznego planowania

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROTEST GÓRNIKÓW

Zawarty kompromis ciężko nazwać godnościowym i dobrze zaplanowanym…

Za obecny kryzys należy winić rządzących, którzy zbywali obawy górników zapewnieniami o bezpiecznych perspektywach sektora, w oczywisty sposób kłamiąc. Nie bez winy są też konserwatywne biurokracje związkowe, które zamiast od początku walczyć o realizację postulatów “sprawiedliwej transformacji”, wolały mamić swoich członków negacjonizmem klimatycznym.

Według zawartego wczoraj z rządem porozumienia wygaszanie kopalń potrwa do 2050 r. (Solidarność chciała by był to rok 2060, ale ustąpiła), czyli ostatnia kopalnia węgla kamiennego zakończy działalność w 2049 r. Górnicze związki zawodowe otrzymały zapewnienie, że nikt z zatrudnionych w PGG (na wydobyciu i przeróbce) nie straci pracy – jednak gdy pracy nie starczy dla wszystkich część pracowników ma przejść na długie (nawet 4 letnie) urlopy lub odejść z odprawami.

Zapewnione zatrudnienie dla tych grup to istotna zdobycz, ale ciężko uznać ten plan za godnościowy, zwłaszcza dla górniczych miejscowości. Poza zatrudnionymi w PGG w górnictwie jako kooperanci pracuje znacznie więcej ludzi i ich gwarancje w żaden sposób nie obejmują. Plan dogorywania górniczych miejsc pracy i tworzenia nowych miasteczek-widm, to żaden plan.

Transformacja energetyki jest koniecznością ze względu na walkę z globalnym ociepleniem, jednak przeprowadzane przez krótkowzroczne rządy w warunkach kapitalizmu rodzi właśnie takie konsekwencje jak dzisiejsza sytuacja górnictwa.

Naszym zdaniem Górny Śląsk i inne górnicze regiony mogłyby się stać pionierami zielonej energii gdyby transformację energetyczną przeprowadzać w ramach dalekosiężnego, socjalistycznego planowania gospodarczego. Górnictwo węgla kamiennego jest miejscem pracy wykwalifikowanych, zahartowanych ciężką pracą ludzi, których determinacja i spryt techniczny byłyby wielkim atutem dla budowy zielonej energetyki i zielonego przemysłu. Ponadto górnicy to jedna z najbardziej bojowych i uzwiązkowionych grup zawodowych w Polsce, której radykalne szeregi nieraz wspierały inne grupy w walce – rozbicie jej (także demograficzne przez przekształcenie branży w przed-emerytalną przechowalnię) będzie stratą dla całego ruchu robotniczego.

Wszystkie kopalnie węgla energetycznego wraz ze spółkami komercyjnego wytwarzania i obrotu energią, powinny zostać przekształcone w jedno uspołecznione przedsiębiorstwo (znacjonalizowane pod kontrolą pracowniczą i społeczną). W ramach demokratycznego planowania gospodarczego, takie przedsiębiorstwo, (po przejęciu wszystkich zatrudnionych w PGG i spółkach) miałoby za zadanie dokonać szerokiej transformacji systemu energetycznego, zakrojonej na szeroką skalę modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz produkcji komponentów niezbędnych do instalacji OZE itp. Mając odpowiednie środki, możliwe byłyby także skoncentrowane prace nad rozwiązaniami pozwalającymi na bezemisyjne spalanie węgla (np. jako awaryjne źródło energii bilansujące braki OZE).

Demokratyczne planowanie gospodarcze dla potrzeb społeczeństwa oraz dla planety pozwoliłoby górnikom wejść w nową erę jako pionierzy – nie żebracy; pozwoliłoby wykorzystać potencjał kultury technicznej i drzemiące w górnictwie siły wytwórcze oraz utrzymać wysoki poziom organizacji pracowniczej oraz tradycji górniczej braci!

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top