Home / LGBTQ+ / Czas na świętowanie… i na protest!
Czas na świętowanie… i na protest!

Czas na świętowanie… i na protest!

 

Treść ulotki rozdawanej przez Alternatywę Socjalistyczną na warszawskiej paradzie równości w 2022 roku. Ulotka jest dwujęzyczna w języku polskim i ukraińskim.

Czas na świętowanie… i na protest!
Parada Równości to okazja, gdzie powinniśmy wyjść na ulicę, trzymając się za ręce, całując naszych bliskich, a także świętując naszą tożsamość i seksualność z dumą i bez obaw. Jednak tego i każdego innego dnia osobom LGBTQ+ grozi przemoc, nienawiść, dyskryminacja w pracy i w szkole, a w skrajnych przypadkach nawet morderstwo.
Dzisiaj wiele firm i korporacji sponsorując paradę, nakłada na swoje logo kolory tęczy, udając, że są naszymi przyjaciółmi. Nie powinniśmy jednak mieć złudzeń — to system ekonomiczny, na którym opierają się te firmy, czyli kapitalizm, generuje i powiela uprzedzenia oraz podziały w społeczeństwie.
W miarę jak kapitalizm przechodzi z jednego kryzysu w drugi, partie rządzące i skrajna prawica na całym świecie wykorzystują homofobię, rasizm, seksizm do dzielenia klasy pracowniczej i odwracania uwagi od przyczyn rzeczywistych problemów ekonomicznych i społecznych ludzi pracy.
Również w Polsce PiS, wraz z kościołem katolickim — główną bronią propagandową polskiego kapitalizmu — podsycają nienawiść do osób LGBTQ+, aby utrzymać władzę i wspierać swój system. Niestety wcześniej, gdy PO było u władzy, ci „oświeceni liberałowie” również atakowali mniejszości, chociaż trochę mniej gorliwie i jawnie niż PiS.
Rasizm, seksizm, homofobia i transfobia jest w DNA kapitalizmu, dlatego, uważamy, że walcząc o prawa LGBTQ+, musimy również walczyć ze źródłem naszej opresji — systemem kapitalistycznym. Dołącz do nas w tej walce!
● Nie dla homofobii, transfobii, seksizmu i rasizmu! O zjednoczoną walkę ludzi pracy!
● Związki zawodowe powinny walczyć z dyskryminacją w miejscu pracy oraz o prawa LGBTQ+.
● Oddzielenie państwa i kościoła — o usunięcie kościoła z jakiejkolwiek formy podejmowania decyzji oraz usunięcie kościoła ze szkół. Za likwidacją państwowego wsparcia finansowego dla kościoła!
● Przeciwko religii i nacjonalistycznej, prawicowej ideologii w szkołach! O inkluzywną edukację seksualną w szkołach i zwiększone inwestycje w edukację!
● Bezpłatna i inkluzywna publiczna opieka zdrowotna dla wszystkich, w tym bezpłatna terapia hormonalna i operacje korekty płci. Publiczny system opieki zdrowotnej potrzebuje ogromnych inwestycji, wyższego wynagrodzenia pracowników służby zdrowia i większego zatrudnienia w sektorze.
● Nie dla militaryzacji i wojny! Zamiast zwiększać wydatki na wojsko, wydawajmy pieniądze na edukację i zdrowie!
● O zjednoczoną walkę ludzi pracy, młodzieży i osób LGBTQ+ przeciwko wspólnemu źródłu naszego ucisku — kapitalizmowi! O sprawiedliwy dla wszystkich system społeczny i gospodarczy, oparty na demokracji robotniczej i braku wyzysku!
Treść ulotki w języku ukraińskim:
Час святкувати… і протестувати
Парад рівності – це випадок, коли ми повинні вийти на вулиці, тримаючись за руки, цілувати своїх близьких і святкувати свою ідентичність і сексуальність з гордістю і безстраху. Проте і в цей день і, взагалі, кожного дня ЛГБТК+ стикаються з насильством, ненавистю, дискримінацією на роботі та в школі, а в крайніх випадках навіть ізвбивствами. Сьогодні багато компаній і корпорацій, спонсоруючи парад, накладають кольори веселки на свої логотипи, прикидаючись нашими друзями. Але не варто вдаватися до ілюзій – саме економічна система, на якій базуються ці компанії, тобто капіталізм, породжує та відтворює упередження та розкол у суспільстві. У міру того, як капіталізм переходить від однієї кризи до іншої, правлячі партії та ультраправі в усьому світі використовують гомофобію, расизм і сексизм, щоб розколоти робітничий клас і відвернути увагу від причин реальних економічних і соціальних проблем працюючих людей. На жаль, також у Польщі партія „ПіС” разом із Католицькою церквою – головною пропагандистською зброєю польського капіталізму – розпалюють ненависть до ЛГБТК+ людей, щоб зберегти владу та підтримати свою систему. На жаль, раніше, коли при владі була „Громадянська платформа”, ці «освічені ліберали» також нападали на меншини, хоча трохи менш завзято й відкрито, ніж ПіС. Расизм, сексизм, гомофобія та трансфобія закладені в ДНК капіталізму, тому ми вважаємо, що, борючись за права ЛГБТК+, ми також повинні боротися з джерелом нашого гноблення – капіталістичною системою. Приєднуйся до нас у цій боротьбі!
• Ні гомофобії, трансфобії, сексизм та расизму! За єдину боротьбу трудящих!
• Профспілки повинні боротися з дискримінацією на робочому місці та за права ЛГБТК+.
• Державне відокремлення від церкви – Усунути церкву від будь-якої форми прийняття рішень і вилучити церкву зі шкіл. За ліквідацію державної фінансової підтримки церкви!
• Проти релігії та націоналістичної правої ідеології в школах! За інклюзивну статеву освіту в школах та збільшення інвестицій в освіту!
• Безкоштовна та інклюзивна медична допомога для всіх, включаючи безкоштовну гормональну терапію та операцію зі зміни статі. Система охорони здоров’я потребує великих інвестицій, вищих зарплат медичних працівників та більшої зайнятості в секторі.
• Ні для мілітаризації та війни! Замість того, щоб збільшувати військові витрати, давайте витрачати гроші на освіту та здоров’я!
• За єдину боротьбу трудящих, молоді та ЛГБТК+ проти нашого спільного джерела гноблення – капіталізму! За соціальну та економічну систему лише для всіх, засновану на демократії робітників та неексплуатації!

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top