Home / Komentarze i analizy / Solidarnie z pracownicami Centrum Praw Kobiet
Solidarnie z pracownicami Centrum Praw Kobiet

Solidarnie z pracownicami Centrum Praw Kobiet

Do mediów głównego nurtu zwróciły się ostatnio pracownice CPK – organizacji, która od 30 lat zajmuje się poradami, informacjami z zakresu praw kobiet czy pomocą psychologiczną dla ofiar przemocy domowej.

Codzienna praca stała się dla pracownic – wskutek działań zarządu i prezeski – piekłem. Mowa o wyzwiskach, upokarzaniu i szeregu ataków psychicznych. Dodatkowo fundacja stosowała tzw. umowy śmieciowe, a wiele kobiet pracujących nie mogło być pewnych tego, czy otrzymają wynagrodzenie w terminie. W celu poznania lepiej sytuacji tam panującej najlepiej jest przeczytać wypowiedzi samych pokrzywdzonych, gdyż żadne opisy nie oddadzą dobrze poziomu pogardy i dehumanizacji przejawiającej się w zachowaniu zarządu.

Kobiety nie mogły już dłużej znieść tej sytuacji i zdecydowały się na założenie komisji związkowej. Pierwsze efekty to oferowanie umów o pracę, czy łatwiejsze egzekwowanie zaległości finansowych. Jednak ta sytuacja nie jest obojętna prezesce fundacji, która to oferowała jednej z pracownic umowę o pracę, w zamian za podanie nazwisk osób zrzeszonych.

Działaczki i działacze Alternatywy Socjalistycznej oraz Rosa Polska w pełni solidaryzują się z pokrzywdzonymi kobietam, oraz wspierają ich działania mające na celu unormowanie patologicznej sytuacji panującej w fundacji. 

Zdarzenie to jest dla nas kolejnym przejawem potrzeby budowania feminizmu na fundamencie antykapitalistycznym. “Solidarność kobiet” nie istnieje gdy mowa jest o wyzysku czy mobbingu w miejscu pracy. Kobiety to nie tylko menadżerki czy filmowe “businesswoman” – przeważająca ich część to pracownice. Dlatego działalność feministyczna powinna być rozpatrywana jako część ruchu robotniczego. Prawa kobiet to także prawa pracy takie jak prawo do strajku, umowy o pracę i przestrzegania jej zapisów.

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top