Home / Ideologia / Historia / 127 rocznica śmierci Fryderyka Engelsa
127 rocznica śmierci Fryderyka Engelsa

127 rocznica śmierci Fryderyka Engelsa

5 sierpnia 1895 roku w Londynie zmarł Fryderyk Engels. Jego dziedzictwo 127 lat po śmierci jest nadal żywe.

Już w wieku 22 lat zaczął on pisać książkę pt. ,,Położenie klasy robotniczej w Anglii”. Skupił się zarówno na zarobkach robotników, jak i na ich warunkach bytowych. W 1844 w Paryżu Engels spotkał się i nawiązał dożywotnią współpracę z Karolem Marksem. Pokazał mu swoją książkę; udowadniając, że ​​klasa robotnicza dokona rewolucyjnego, przewrotu obalając burżuazję.

Od tego czasu rozpoczęli oni prace nad socjalizmem naukowym. Ich poprzednicy głosili, że proces zmiany społecznej może być przeprowadzony w sposób, który przyniesie korzyści wszystkim, dlatego rządzących należy do tego po prostu przekonać. Marksiści słusznie zauważyli, że interesy klasowe są zasadniczo antagonistyczne (oraz stanowią motor rozwoju społeczeństw) i wyzwolenie proletariatu odbędzie się tylko poprzez rewolucyjne pokonanie burżuazji. Jego dzieło pt. ,,Rozwój socjalizmu od utopii do nauki” omówili działacze ISA z Anglii, Szkocji i Walii.

Fryderyk Engels po śmierci Marksa dokończył i wydał; Kapitał tom II oraz III. Jednak jego osobisty dorobek także jest niezwykle ważny, to chociażby: Dialektyka przyrody, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa; Zasady Komunizmu oraz współautorstwo Manifestu Komunistycznego.

My Polacy, w szczególności, powinniśmy pamiętać o tym, jak olbrzymią wagą Engels, oraz I międzynarodówka, otaczał kwestię niepodległości naszego kraju. Podczas przemówienia podczas obchodu drugiej rocznicy powstania krakowskiego 1846 r. mówił tak:

,,Tak jest, panowie, dzięki powstaniu krakowskiemu kwestia polska z kwestii narodowej, jaką była dotychczas, stała się sprawą wszystkich narodów; z przedmiotu sympatii, jakim była dla demokratów, stała się sprawą, w której powodzeniu są zainteresowani.”

Nawet pomijając kwestię nieuchronnego upadku kapitalizmu wskutek wewnętrznych sprzeczności i tego, czy zgadzamy się z tymi wnioskami, Engels jako twórca marksizmu był jednym z najbardziej znaczących i wpływowych myślicieli, a jego wpływ po dziś dzień jest wyraźnie odczuwalny w socjologii, historii, filozofii, literaturze, a nawet religioznawstwie.

Kapitalizm względem czasów Marksa i Engelsa się zmienił, to oczywiste – dojrzał. Jednak po dziś dzień opiera się on na tym samym fundamencie własności prywatnej oraz przeciwności klasowych. Nasi działacze nie skupiają się tylko na teorii. Korzystamy z doświadczenia całego ruchu robotniczego, aby lepiej zrozumieć otaczające nas warunki, wydarzenia i perspektywy.

 

Aleksander Marchlewski

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top