Home / Nasze działania / Światowa Szkoła Kadr ISA 2022. Wielki krok naprzód dla rewolucyjnego internacjonalizmu
Światowa Szkoła Kadr ISA 2022. Wielki krok naprzód dla rewolucyjnego internacjonalizmu

Światowa Szkoła Kadr ISA 2022. Wielki krok naprzód dla rewolucyjnego internacjonalizmu

Darragh O’Dwyer – ISA w Anglii, Walii & Szkocji

 

Wojna, zawirowania gospodarcze i ekstremalne zjawiska pogodowe – rok 2022 to rok, w którym globalny kapitalizm jeszcze bardziej osunął się w kryzys. Wkroczyliśmy w nową erę nieładu, taką, która stwarza ogromne możliwości dla rozwoju rewolucyjnego socjalizmu, ale taką, która jest pełna zawiłości i komplikacji. W tym kontekście kluczowa jest ostra i sprawna analiza. Jak zauważył Lew Trocki w latach trzydziestych, kolejnej epoce rewolucji i kontrrewolucji: ,,Ogromne znaczenie prawidłowej orientacji teoretycznej objawia się najdobitniej w okresie ostrego konfliktu społecznego, gwałtownych zmian politycznych, nagłych zmian sytuacji”.

Tak więc potrzeba zebrania 250 marksistów na tydzień intensywnych dyskusji i debat nie mogła być niedoceniona. Po trzech udanych Wirtualnych Uniwersytetach Marksistowskich, była to pierwsza od ponad 4 lat Światowa Szkoła Kadr ISA na żywo. Towarzysze z 22 krajów zebrali się w Leuven w Belgii, a 230 kolejnych przyłączyło się online do wydarzenia, które stanowiło ogromny krok naprzód w budowaniu prawdziwej rewolucyjnej międzynarodówki.

Niestety, wiele chorobliwych symptomów rozpadającego się systemu miało swój wpływ na szkołę: wojna, Covid-19, chaos w podróży i trudniejsze do pokonania granice na różne sposoby osłabiły frekwencję, zwłaszcza członków ISA z Rosji, Nigerii i Wybrzeża Kości Słoniowej. Nie zmniejszyło to jednak entuzjazmu, determinacji i głodu polityki, które przewijały się przez całą szkołę. Ponad 90 towarzyszy wygłosiło przemówienia wprowadzające lub podsumowujące w ponad 40 komisjach, a w dużej mierze młode delegacje opuściły Leuven pełne energii i przygotowane do burzliwych bitew klasowych w nadchodzących miesiącach i latach.

Nowa zimna wojna

Tydzień rozpoczął się fenomenalną sesją na temat perspektyw światowych, gdzie w ciągu całego dnia opracowano analizę kluczowych tendencji ekonomicznych i politycznych. Kluczowa dla zrozumienia nowego okresu jest poprawna analiza Nowej Zimnej Wojny, międzyimperialistycznego konfliktu pomiędzy USA i Chinami, który wciąż się zaognia, gdy każda z potęg walczy o globalną dominację. Podczas, gdy zajmował on dużo miejsca w dyskusji na plenum otwierającym, oddzielne plenum zatytułowane ,,New Cold War Turning Hot?” zostało poświęcone omówieniu tego historycznego konfliktu, który dominuje w nowej erze geopolityki, w sposób bardziej szczegółowy. ISA jest wyjątkowa wśród lewicy, ponieważ posiada wszechstronną analizę tych procesów i międzynarodową pozycję klasy robotniczej, która sprzeciwia się wszystkim obozom imperialistycznym. ISA walczy o rewolucyjne zmiany zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, i walczy o budowanie sił marksizmu po obu stronach zimnowojennego podziału. Jednakże, jako centralna oś, na której obracają się relacje światowe, towarzysze ze wszystkich kontynentów wnieśli wkład do dyskusji na temat tego, jak to starcie imperializmów wpływa na politykę, gospodarkę i walkę klasową w każdym zakątku globu.

Wojna na Ukrainie

W rzeczywistości, pomimo niezależnego konfliktu Putina i rosyjskiego imperializmu z imperializmem zachodnim, brutalna inwazja na Ukrainę i trwająca tam wojna musi być postrzegana przez pryzmat konfliktu amerykańsko-chińskiego i sama w sobie przyspiesza procesy rozłączania dwóch głównych supermocarstw. Szereg komisji zajmowało się bezpośrednio lub pośrednio tym epokowym wydarzeniem. ,, The War in Ukraine: Its Impact and our program” analizowała korzenie wojny, jej wpływ na stosunki światowe i na świadomość klasy robotniczej na Ukrainie, w Rosji i poza nią oraz nasz program niezależnego internacjonalizmu klasy robotniczej. ,,Marxism and War: WW2, Vietnam, Iraq” czerpał z historii ruchu socjalistycznego i ogromnych wyzwań i presji, z jakimi musiał się zmierzyć w czasie minionych wojen, ale także z potencjału, jaki mogą rozwinąć masowe ruchy młodzieży i robotników przeciwko militaryzmowi i imperializmowi. Kiedy po inwazji w Rosji wybuchły antywojenne protesty, towarzysze ze Sotsialisticheskaya Alternativa byli na linii frontu, stawiając czoła represjom państwowym i aresztowaniom.

Stoisko z książkami na szkole ISA

Ekonomia

Wojna miała również poważne reperkusje ekonomiczne dla gospodarki światowej. Różne komisje oferowały marksistowską analizę tych tendencji, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. ,,The Next Recession: War & Stagflation” badała doskonałą burzę kryzysu gospodarczego, który obecnie się tworzy. Wojna na Ukrainie i gospodarczy wpływ konfliktu międzyimperialnego, na który nałożyła się era ,,łatwego pieniądza” w polityce monetarnej, zakłócenia w łańcuchu dostaw, drakońskie blokady w Chinach i zmiany klimatyczne, przyczyniają się do gwałtownego wzrostu inflacji.

Jeśli dodamy do tego narastający kryzys zadłużenia, widzimy na horyzoncie ogromne problemy dla klasy rządzącej i jej systemu. W swoim wprowadzeniu Claire Laker Mansfield z sekcji Anglii, Walii i Szkocji zauważyła, że ,,ogólnie rzecz biorąc, jest to epoka, w której ustępstwa konieczne do fundamentalnej poprawy sytuacji pracowników będą możliwe jedynie w oparciu o rewolucyjne walki, które zagrożą samemu systemowi”. Dobrze obsadzona komisja na temat „Stagflation, the 1970s and Class Struggle” nakreśliła podobieństwa z podobnym okresem złej koniunktury gospodarczej i jak ustąpił on miejsca tytanicznym bitwom klasowym, które zdefiniowały lata siedemdziesiąte.

Rewolucja i kontrrewolucja

W rzeczywistości już teraz widzimy, jak chroniczne niedobory i gwałtowna inflacja stawiają najbardziej podstawowe potrzeby poza zasięgiem klasy robotniczej i ubogich. To jest najbardziej uderzające w świecie neokolonialnym i dlatego w komisji „Masowe bunty przeciwko wzrostowi cen żywności” omawialiśmy charakter ostatniego powstania na Sri Lance, jak również ruchy protestacyjne w Panamie, Ekwadorze i Peru.

W ,,Perspectives for Struggle in Latin America” towarzysze przeanalizowali nasilenie walki i głęboką polaryzację polityczną, która jest cechą charakterystyczną całego regionu. Szczególną uwagę zwróciła imponująca delegacja towarzyszy z Ameryki Łacińskiej, w sumie 13 osób. Podczas wielu sesji podkreślano pilną potrzebę i potencjał budowania naszych sił w Meksyku, Brazylii, Chile i Argentynie. W szczególności podczas ,”Brazil: Fighting Bolsonaro and the right — a Marxist approach”, gdzie towarzysze z Liberdade Socialismo e Revolução wyjaśnili różne debaty toczące się w PSOL na temat tego, jak pokonać skrajną prawicę w następnych wyborach, podczas gdy wielu optuje za bezkrytycznym poparciem dla prezydentury Luli.

Delegacja z Ameryki Łacińskiej

Podobnie jak w komisji „Reaction on the march? Authoritarianism, right populism and the far-right” towarzysze wyjaśnili, jak Bolsonaro i inne siły skrajnie prawicowe mogą nadal rosnąć, żywiąc się niezadowoleniem i frustracją z reformizmu. Chociaż rozumiemy ludzi klasy pracującej, którzy chcą zadać cios skrajnej prawicy przy urnach wyborczych, musimy jasno powiedzieć, że Bolsonaro i Trumpa tego świata można pokonać tylko na podstawie niezależnej mobilizacji klasy pracującej i uciśnionych, a nie poprzez ugodę z siłami prokapitalistycznymi.

Ruch robotniczy

Szczególne miejsce w Światowej Szkole Kadr zajęła wnikliwa dyskusja na temat ruchu pracowniczego i wielkich szans dla rewolucjonistów w związkach zawodowych. W ,,Trends in the Labour Movement” towarzysze analizowali działania związkowe w Amazonie i Starbucksie w USA oraz to, jak od RPA (gdzie ISA było aktywne w walce pracowników Clover) po Wielką Brytanię, robotnicy coraz częściej wchodzą w opozycję z biurokratycznymi przywódcami związkowymi.

Cały poranek warsztatów poświęcony był szczegółowej dyskusji na temat poszczególnych sektorów, od służby zdrowia i opieki, przez logistykę, edukację, po przemysł. Podczas gdy istnieją nieuniknione różnice między poszczególnymi krajami, istnieje również uderzające podobieństwo, ponieważ pracownicy wszędzie stają w obliczu kryzysu kosztów życia. Marksiści działający w związkach zawodowych na całym świecie mogli podzielić się bezcennymi doświadczeniami z własnych walk i zabrać ze sobą wzbogacające lekcje z walki z bossami w innych miejscach.

Feminizm socjalny

Fundamentem polityki i zapisów ISA jest nasza międzynarodowa socjalistyczna praca feministyczna, co znalazło odzwierciedlenie w szeregu komisji w całej szkole. Wybuchowe walki z opresją były charakterystyczne dla ostatniego okresu i stanowiły kluczowy czynnik radykalizacji pracowników i młodych ludzi.

W ,,Struggle for Abortion Rights – Lessons from the US and internationally” towarzysze dyskutowali o niedawnym obaleniu orzeczenia Roe vs. Wade i widmie dalszych prawicowych ataków na kobiety i osoby queer, co oznacza, że sytuacja wymaga poważnych konfrontacji. W Stanach Zjednoczonych Socjalistyczna Alternatywa odegrała istotną rolę w organizowaniu protestów i zgromadzeń akcji, aby wskazać drogę do walki, wszystko w przeciwieństwie do przestępczego braku prawdziwej opozycji ze strony Demokratów i organizacji pozarządowych. W rzeczywistości, podczas gdy szkoła miała miejsce, ustawa Kshamy Sawant o uznaniu Seattle za pierwsze w USA aborcyjne ,,sanktuarium” została przyjęta przez radę miejską Seattle, co jest przykładem tego, co rewolucyjni socjaliści mogą osiągnąć w wybranym urzędzie w oparciu o strategię walki klas.

ISA idzie do tej walki z dumnym rekordem, a towarzysze czerpali inspirację i lekcje z pracy ROSA i Partii Socjalistycznej w Irlandii oraz zwycięstwa w referendum w 2018 roku. Czerpiemy również z bogatych, ale często zapomnianych tradycji marksizmu, a popularna komisja ,,Zetkin, Kollontai – first wave of feminism and the approach of revolutionary Marxists” przyjrzała się historii socjalistek interweniujących w ruch kobiecy.

Praca młodzieży

W Belgii, nasza praca w ramach Kampanii ROSA była kluczowa dla zdobycia radykalnej młodzieży pod naszym sztandarem, obok innych dynamicznych inicjatyw w wielu krajach. Jak wyjaśnił Lenin, ,,kto ma młodzież, ten ma przyszłość” i od początku istnienia ISA podkreśla znaczenie pracy z młodzieżą w regeneracji rewolucyjnego ruchu socjalistycznego.

Szkoła odzwierciedlała postępy poczynione w wielu naszych sekcjach na tym polu i było jasne, że nowa generacja kadr wysuwa się do przodu interweniując w ruchy młodzieżowe i walkę klas. W ,,Building on our youth work” i „Turn to the youth: mobilising high schoolers” młodzi towarzysze dzielili się doświadczeniami dotyczącymi dzisiejszej świadomości, podkreślając, że choć istnieje prawdziwa otwartość na idee socjalistyczne, istnieje również ograniczone zrozumienie klasy robotniczej i jej organizacji, w szczególności organizacji i partii politycznych. Niemniej jednak, przeszkody te można pokonać poprzez cierpliwe wyjaśnianie oraz wpływ wydarzeń i doświadczeń. Jedna z komisji dotycząca sektorów paliw kopalnych była wspólną sesją pracowników i młodzieży, w której zajęliśmy się tym, w jaki sposób młodzi ludzie aktywni w ruchu klimatycznym mogą nawiązać kontakty z pracownikami przemysłu i zmobilizować klasę w walce przeciwko katastrofie klimatycznej.

Budowanie Międzynarodówki Rewolucyjnej

W środę wieczorem zorganizowaliśmy publiczny wiec, w którym osobiście wzięło udział ponad 250 osób, a transmisje na tiktok, facebook i youtube obejrzano ponad 2000 razy. Zaprezentowano wiele obszarów pracy ISA, a mówcy z Brazylii, Hong-Kongu, Niemiec, Belgii, USA i Anglii przedstawili panoramę zarówno trwających, jak i nadchodzących walk klasy robotniczej i uciśnionych, zarysowując rodzaj programu, strategii i organizacji niezbędnych do wytyczenia drogi wyjścia z okropności kapitalizmu.

Zbudowanie takiej rewolucyjnej siły to nie lada wyczyn, dlatego przez dwa dni odbywały się sesje poświęcone temu, jak możemy najlepiej budować siły marksizmu na całym świecie, zastanawiając się nad ostatnimi doświadczeniami, możliwościami i wyzwaniami. Sesje ,,Fighting for Socialism in Africa” omawiały pracę naszych sekcji w Nigerii, RPA i Wybrzeżu Kości Słoniowej, podczas gdy w „Recent Breakthroughs in the US” towarzysze z Socjalistycznej Alternatywy dokonali przeglądu różnych obszarów swojej pracy i tego, jak wykorzystali możliwości w niestabilnej sytuacji, aby rozszerzyć się do ponad 1000 członków.

W kilku komisjach omawiano podstawy budowy partii rewolucyjnej. W ,,Year of the Paper” towarzysze dzielili się najlepszymi metodami produkcji i dystrybucji marksistowskiej gazety, naszego najważniejszego narzędzia w organizowaniu naszych sił i niesieniu naszych idei do klasy robotniczej oraz rozpoczynaniu dialogu z najbardziej świadomymi politycznie robotnikami i młodzieżą. W ,,Revolutionary finance” dyskutowaliśmy o znaczeniu niezależności finansowej i o tym, jak zbieranie funduszy wśród klasy robotniczej jest kwestią głęboko polityczną, konkretyzacją poparcia dla naszych idei.

Zamykające posiedzenie plenarne na temat ,, Building the Forces of Marxism in a New Age of Disorder” wyjaśniło, że ISA jest rewolucyjną międzynarodówką, która przygotowuje się do wykorzystania głównych możliwości budowania sił marksizmu w nadchodzących latach. Poczucie pilności tego zadania przewijało się jak czerwona nić przez wszystkie wystąpienia i zostało odzwierciedlone w imponującym apelu finansowym, który do tej pory osiągnął 66 133 z 75 000 celów, a tysiące kolejnych wciąż napływają.

Dyskusja o ogromnym potencjale budowy rewolucyjnego marksizmu

(,,…ogólne idee rewolucyjnego socjalizmu płyną dziś raczej z prądem, niż pod prąd wśród dużych warstw szczególnie młodych ludzi…”)

Jednocześnie mamy trzeźwe zrozumienie komplikacji i tego, że sprawy nie zawsze będą rozwijać się w prosty, linearny sposób. Kolektywna i demokratyczna dyskusja i debata jest konieczna, aby osiągnąć polityczną jasność i, jak podkreślano podczas całej sesji, nowe pokolenie bojowników klasowych powinno być zachęcane do podejmowania inicjatywy, popełniania i poprawiania błędów oraz wspólnego wyciągania wniosków z doświadczeń.

Ci, którzy uczestniczyli osobiście i wirtualnie w Światowej Szkole Kadr ISA 2022, wrócą do swoich sekcji wzbogaceni o tydzień dyskusji, debaty i dzielenia się doświadczeniami w globalnej walce klasowej. ISA wejdzie w kolejny okres politycznie ostrzejsza i bardziej dynamiczna niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Tłumaczył: Aleksander Marchlewski

Tekst Oryginalny: https://internationalsocialist.net/en/2022/08/isa-2022-world-cadre-school

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top