Home / Europa / Francuska walka o emerytury trwa. Strajk przeciwko Macronowi i polityce oszczędnościowej!
Francuska walka o emerytury trwa. Strajk przeciwko Macronowi i polityce oszczędnościowej!
Demonstracja przeciwko reformie emerytalnej w Bornem. Autor zdjęcia: Roland Godefroy

Francuska walka o emerytury trwa. Strajk przeciwko Macronowi i polityce oszczędnościowej!

Ulotka Alternative Socialiste Internationale – ISA we Francji

23 marca 2023

Dziś we Francji doszło do strajku połączonego z masowymi demonstracjami na terenie całego kraju. Według związku zawodowego CGT tylko w Paryżu na ulice wyszło nawet 700.000 ludzi. W Marsylii jest ich 300.000, w Nantes 80;000, a w Bordeaux 55.000. W protestach aktywnie uczestniczyli członkowie i sympatycy ISA. Poniżej publikujemy przetłumaczoną wersję używanej przez nich ulotki. 

Francuska walka o emerytury trwa. Strajk przeciwko Macronowi i polityce oszczędnościowej!

Powołujmy komitety strajkowe w każdym zakładzie pracy, w każdej szkole, w każdej dzielnicy.

Atak na emerytury został siłą przeforsowany przez Macrona przy użyciu artykułu 49.3 konstytucji, z pominięciem udziału parlamentu. Jednak czołówka głównych związków zawodowych w kraju trzyma się mocno. Dwa miesiące walki stworzyły równowagę sił, dzięki której Macron i jego otoczenie nie odważyli się na głosowanie w parlamencie i prawie przegrali głosowanie nad wotum nieufności.

Macron i jego rząd są teraz słabsi niż kiedykolwiek. Dlatego właśnie nasila się brutalność policji. Wzrasta użycie gazu łzawiącego, podobnie jak zjawisko arbitralnych aresztowań przez policję. Kobiety były ciągnięte przez policjantów za włosy po ziemi przez wiele metrów, a niektóre z nich były nawet napastowane seksualnie podczas aresztowań. Cel takich działań jest dwojaki. Z jednej strony, jest to próba eskalacji protestu w stronę większej przemocy (na co szczególnie podatna ma być młodzież) w nadziei na stworzenie podziału w naszym bloku co do tego, co robić dalej. Z drugiej – zapewnienie spójności obrońców obecnego porządku wokół rządu w chwili, gdy większość społeczeństwa popiera walkę.

Ataki na emerytury i cała polityka prezydenta Macrona i premiera Borne nie zostaną pokonane poprzez wnioski o wotum nieufności czy referenda, ale poprzez walkę! Wszystko sprowadza się do wykorzystania okazji do przeprowadzenia zdecydowanej ofensywy przeciwko Macronowi i całemu systemowi kapitalistycznemu.

Wykorzystanie art. 49.3, aby przeforsować podwyższenie emerytur bez głosowania w parlamencie, przeniosło ruch oporu wobec liberalnego reżimu na nowy poziom. Gniew i motywacja do obalenia nowego prawa powinny zostać przekształcone w wezwanie do bezterminowego strajku generalnego z codziennymi głosowaniami w celu jego kontynuowania. Twierdze ruchu robotniczego mogą odegrać w tym wiodącą rolę, ale należy zwrócić uwagę na zaangażowanie mniej zmobilizowanych sektorów i grup społecznych.

Jesteśmy większością. Jeśli się zorganizujemy, władza jest w zasięgu ręki

Poparcie dla strajku bezterminowego wzrosło od czasu użycia artykułu 49.3. Według BFMTV wynosi ono 58%. 68% twierdzi, że nadal sprzeciwia się reformie emerytalnej, a prawie taka sama liczba Francuzów, 67%, chce kontynuacji mobilizacji. Jest to ogromny rezerwuar możliwości mobilizacji, który nie powinien zostać zaprzepaszczony!

Wiele sektorów wezwało do bezterminowego strajku: koleje (SNCF), paryski transport publiczny (RATP), przedsiębiorstwo energetyczne EDF, niektóre rafinerie, śmieciarze w niektórych miastach i niektórzy nauczyciele. Pytanie brzmi, jak utrzymać ten impet, rozszerzyć go na inne sektory i pogłębić, także poprzez zajęcie przedsiębiorstw. Gdzie lepiej umiejscowić walkę niż w sercu miejsca pracy?

Zmiana biegu i wyjście poza proste następstwo oddzielnych dni strajku i mobilizacji jest absolutnie kluczowe. Istnieje pilna potrzeba, jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zorganizowania spotkań w miejscu pracy otwartych dla wszystkich kolegów, niezależnie od tego, czy są członkami związku, czy nie, oraz zorganizowania podobnych komitetów w szkołach średnich, na uniwersytetach i w dzielnicach, aby zbudować strajk generalny o nieokreślonym czasie trwania i połączyć wokół niego różne inicjatywy walki. Stworzenie demokratycznych komitetów strajkowych przeciwko Macronowi na poziomie lokalnym, a następnie na większą skalę, umożliwiłoby zaangażowanie całego wsparcia ruchu w działania i w podejmowanie decyzji oraz przegrupowanie wielu inicjatyw.

Budowanie strajku bezterminowego jest krokiem centralnym, ale to tylko jeden z kroków w konfrontacji z państwem kapitalistycznym. Perspektywa „milionowego marszu” na Pałac Elizejski z regionów, wspomagana przez mnożące się „akcje Robin Hooda”, wzmocniłaby jego zakotwiczenie. Stawka walki wykracza daleko poza emerytury: chodzi o upadek Macrona-Borne’a i całej polityki oszczędnościowej.

Dla społeczeństwa kierowanego przez i dla większości

Zasobów nie zabraknie! TotalEnergies osiągnął w 2022 roku zysk netto w wysokości 19 mld euro, największy w swojej historii. Spółki giełdowe CAC 40 rozdały swoim akcjonariuszom w 2022 roku 80,1 mld euro! Jednocześnie to one są najbardziej wspierane przez rząd, otrzymując 157 mld euro wsparcia rządowego rocznie!

Ci przestępcy klimatyczni i wszelkiego rodzaju szkodniki powinni zostać wywłaszczeni, a ich własność uspołeczniona pod kontrolą i zarządem pracowników. W ten sposób, wraz z nacjonalizacją kluczowych sektorów gospodarki (finanse, wielki biznes…), możliwe byłoby zapewnienie godnej przyszłości dla wszystkich z poszanowaniem planety dzięki racjonalnemu i demokratycznemu planowaniu gospodarki. Zorganizowana klasa robotnicza mogłaby odegrać wiodącą rolę i ustanowić się klasą panującą w społeczeństwie poprzez zaangażowanie ruchu klimatycznego, ruchu kobiet i innych ruchów społecznych. Położyłoby to fundament pod obalenie systemu kapitalistycznego. Z takim programem i podejściem La France Insoumise mogłaby w pełni odegrać swoją rolę stymulowania opozycji i przekształcania całego społeczeństwa.

Dzięki akcjom „Robin Hooda” strajkujący pracownicy energetyki ustanowili w sposób skoordynowany w całym kraju darmowe dostawy gazu i prądu dla szkół, szpitali, mieszkań socjalnych, publicznych ośrodków sportowych, stowarzyszeń użyteczności publicznej. Przywrócili też dystrybucję użytkownikom odłączonym z powodu niezapłaconych rachunków i zaoferowali obniżoną do 60 procent stawkę dla drobnych handlowców, którzy nie otrzymali podobnej pomocy od rządu w sprawie rosnących cen! Te akcje to inicjatywy podejmowane i koordynowane przez ludzi pracy w całym kraju w ich miejscach pracy. Decyzje i działania są demokratycznie przegłosowywane oddolnie. Daje to wyobrażenie o tym, jak można zarządzać bogactwem wytwarzanym przez pracowników w demokratycznym społeczeństwie socjalistycznym.

Ponadto pomaga to drobnym handlarzom i sprawia, że ta warstwa społeczeństwa zwraca się ku klasie robotniczej i chętniej wspiera ruchy strajkowe, łącząc się z nimi w walce. Jest to krok w kierunku rozszerzenia i zjednoczenia walki w naszym bloku, przezwyciężenia podziałów, tak cennych dla prawicy, a będących ulubionym terenem skrajnej prawicy! Ta ostatnia nie ma odwagi przeciwstawić się temu ruchowi. Opierając się na walce klas, ten ruch protestu jest najgorszym koszmarem Le Pen i prawicy. W rzeczywistości demaskuje on hipokryzję skrajnie prawicowej opozycji. Ich świat jest taki sam jak świat przyjaciół Macrona, z tym dodatkiem, że skrajna prawica chce fizycznie zmiażdżyć ruch społeczny i narzucić mu rasizm i inne formy podziału za pomocą buta. Ruch robotniczy w działaniu jest najlepszym lekarstwem na podziały zasiane w klasie robotniczej, bo jedność jest niezbędna do zwycięstwa.

Dziesięciopunktowy program na rzecz zwycięstwa:

  1. Emerytura w wieku 60 lat.
  2. Zrównanie minimalnej emerytury z płacą minimalną podniesioną do 2 tys. euro netto.
  3. Natychmiastowa 10% podwyżka wszystkich wynagrodzeń i przywrócenie ruchomej skali płac. Objęcie sektorów niskopłatnych kontrolą rządu, aby zagwarantować pracownikom rzeczywisty stan, dobre płace i warunki pracy.
  4. Gwarantowane miejsca pracy i czas na życie: za zbiorową redukcją godzin pracy, bez obniżania płac, z rekrutacją wyrównawczą i zmniejszeniem tempa pracy. Niezależność ekonomiczna kobiet i zakończenie niepewnej pracy.
  5. Masowy plan inwestycji publicznych w opiekę, edukację, mieszkania socjalne, zrównoważony transport publiczny i środki ochrony klimatu. Usługi publiczne muszą odpowiadać potrzebom; muszą być wysokiej jakości, dostępne dla wszystkich, w promieniu 30 minut od miejsca zamieszkania.
  6. Wywłaszczenie i konfiskata majątku miliarderów oraz ponowne wprowadzenie podatku od bogactwa.
  7. Nacjonalizacja sektora energetycznego i bankowego pod demokratyczną kontrolą i zarządem klasy robotniczej.
  8. V Republika okazała się republiką, która pracuje tylko dla bogatych, za utworzeniem prawdziwie demokratycznego rewolucyjnego Zgromadzenia Konstytucyjnego opartego na wybranych przedstawicielach komitetów walki w dzielnicach, miejscach pracy, na uniwersytetach i w szkołach, jako niezbędnego kroku w kierunku prawdziwie demokratycznego rządu robotniczego, który pracuje zgodnie z potrzebami wszystkich, a nie zyskami nielicznych.
  9. Potrzebujemy demokratycznie posiadanej i ekologicznie planowanej gospodarki, z prawdziwą demokratyczną kontrolą pracowników w firmach i całym społeczeństwie, aby stworzyć miliony trwałych, dobrze płatnych miejsc pracy i zbudować nową zieloną gospodarkę.
  10. W celu stworzenia demokratycznego społeczeństwa socjalistycznego opartego na potrzebach klasy robotniczej, młodych, uciśnionych i planety.

Dołącz do Międzynarodowej Alternatywy Socjalistycznej

Walka o obalenie kapitalizmu i ustanowienie socjalistycznej alternatywy musi być prowadzona na jak największą skalę. Dlatego jesteśmy zorganizowani w ponad 30 krajach na wszystkich kontynentach: oczywiście w Europie, ale także w Brazylii, Chile, Meksyku, USA, Quebecu, Nigerii, RPA, Tunezji, Izraelu/Palestynie i Chinach, gdzie walczymy z morderczą, kapitalistyczną dyktaturą KPCh. W ciągu kilkudziesięciu lat zdobyliśmy doświadczenie w walce z autorytarnymi i opresyjnymi reżimami, np. przeciwko reżimowi apartheidu w RPA, a teraz przeciwko reżimowi Putina w Rosji. Nasza światowa partia nie jest sumą organizacji narodowych utrzymujących niejasne relacje, nasze sekcje narodowe spotykają się regularnie, dyskutują i wspólnie opracowują analizy i wnioski strategiczne, aby zbudować rewolucyjny instrument potrzebny w obecnych okolicznościach.

Tekst oryginalny: https://internationalsocialist.net/en/2023/03/workers-in-struggle-3

Autor zdjęcia: Roland Godefroy

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top