Home / Europa / Nie dla amunicji ze zubożonym uranem!
Nie dla amunicji ze zubożonym uranem!

Nie dla amunicji ze zubożonym uranem!

Władze Wielkiej Brytanii potwierdziły 20 marca, że dostarczają na ukraiński front pociski zawierające w sobie zubożony uran. Było to kolejne przekroczenie nieprzekraczalnej wcześniej granicy. Tak jak na początku domagano się czołgów, to widzimy coraz bardziej postępujące podwyższenie skali i klasy dostarczanego uzbrojenia. Mainstream w większości uważa całkowite militarne zwycięstwo państwa ukraińskiego za najlepsze rozwiązanie sytuacji. Postawa części „lewicy” to niestety historyczne powtórzenie zdrady swoich ideałów. Wiele z osób, które prezentują takie postawy, starają się wytworzyć u odbiorcy przekonanie, że sprzęt wojenny oraz militaryzacja ojczystych krajów to rzeczywiście jedyne rozwiązanie i ma ono na celu zakończenie wojny, a tym samym uwolnienie narodu ukraińskiego (w domyśle także poprawienie sytuacji życiowej mieszkańców – wejście do Unii Europejskiej i tym podobne plany). Gdy mowa o czołgach czy myśliwcach łatwo jest sprzedać wizję, że nie mają one negatywnego odcisku na klasie pracującej i służą pokonaniu wroga, często poddanego dehumanizacji.

W przypadku amunicji ze zubożonym uranem jej druzgocący aspekt dla cywilów wydawałby się widoczny natychmiastowo. Media natomiast w tej sytuacji przemilczają temat, udając jakby, nie istniał. Podnoszona jest kwestia zdolności przeciwpancernych, rozwiązywanie mitu, jakoby miała być to broń jądrowa. Część z nich, która już coś o tym wspomina, publikuje kłamstwa, publikując materiały, w których to stwierdzają, że nie ma ona negatywnych aspektów na zdrowiu człowieka!

Tadeusz Kasperek w Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej* na przykładzie  Iraku, jak i Afganistanu, gdzie używano pocisków ze zubożonym uranem, analizuje ich skutki zdrowotne. Typowymi objawami są efekty popromienne, które wyrażają się chorobowymi zmianami w organizmie, prowadząc do uszkodzenia genów napromieniowanych i powodując zwyrodnienia u potomstwa. Skutki takich pocisków odczuli zarówno weterani wojny w Zatoce Perskiej, jak i ludność Iraku, Kasperek wymienia tu m.in. białaczkę i deformacje ciała występujące u dzieci osób napromieniowanych. Wśród osób, które miały bezpośredni kontakt z pozostałościami po pociskach ze zubożonym uranem, występują zaburzenia neurologiczne, kamica nerkowa i bóle nerek, wysypki, pogorszenie widzenia, nowotwory skóry, niewydolność płciowa, ślady uranu w spermie oraz znaczny poziom uranu w moczu. Oczywiście, tak jak i dziś, pociski te były używane przez „wolny i demokratyczny świat zachodni” przeciwko „barbarzyńcom”.

Te skutki, o których mowa wyżej, dzięki Wielkiej Brytanii i zachodniemu imperializmowi, dotkną nie tylko żołnierzy armii obu państw, lecz także przede wszystkim ludność cywilną, czyli zwykłych mieszkańców Ukrainy. Alternatywa Socjalistyczna i ISA od samego początku aktywnie sprzeciwia się imperializmowi rosyjskiemu oraz zachodniemu. Rozwiązaniem tej sytuacji, będącej częścią szerszej nowej zimnej wojny, dla klasy pracowniczej nie jest popieranie jednego czy drugiego bloku imperialistycznego, a prowadzenie niezależnej rewolucyjnej polityki opartej na internacjonalizmie.

*T. Kasperek, Skutki radiacyjne użycia amunicji ze zubożonym uranem, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, NR 3, 2006.

https://www.amw.gdynia.pl/images/AMW/Menu-zakladki/Nauka/Zeszyty_naukowe/Numery_archiwalne/2006/Kasperek_T.pdf

(dostęp 25.03.2023)

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top