Home / Kraj / Sii Polska – ponad 2 miliony złotych na zwalczanie związku zawodowego zamiast wzrostu płac!
Sii Polska – ponad 2 miliony złotych na zwalczanie związku zawodowego zamiast wzrostu płac!

Sii Polska – ponad 2 miliony złotych na zwalczanie związku zawodowego zamiast wzrostu płac!

25 listopada 2022 roku pracownik Sii Polska został zwolniony dyscyplinarnie za założenie związku zawodowego w firmie. W tamtym okresie było o sprawie głośno z powodu maila, wysłanego przez samego prezes firmy, którego treść była, lekko mówiąc absurdalna. Widzieliśmy dużo akcji solidarnościowych oraz głosów o potrzebie usprawnienia polskiego prawa pracy. Mimo że sprawa medialnie przycichła, to cały czas toczyła się walka, ale już w formie sporu sądowego.

Mogło się wydawać, że o problemie jeszcze przez jakiś czas nie usłyszymy, ale 26 czerwca 2023 roku na serwisie YouTube zostało opublikowane nagranie ze spotkania w firmie, w którym prezes znów wypowiada się o związkach zawodowych.

Na samym początku prezes odnosi się do ogólnego hasła, czyli wzrostu płac powyżej inflacji. Szef korporacji uznał, że takie rozwiązanie zakończyłoby się bankructwem firmy, przyznając de facto, że realna płaca pracowników cały czas spada. Jednak nie wspomniał, że przede wszystkim jest to hasło, a nie wynik konkretnych negocjacji ze związkiem zawodowym, bo przecież takich nie było. Gdyby już doszło do podwyżek płac, to dotyczyłyby one szeregowych pracowników, a nie całości firmy wraz z kadrą kierowniczą. Jeśli sytuacja finansowa firmy jest rzeczywiście tragiczna, to zarząd powinien w jawny sposób komunikować się ze związkiem zawodowym, a tego nie zrobiono.

Następnie słyszymy, że powodem zwolnienia pracownika Sii Polska nie było założenie przez niego związku zawodowego, a bycie “toksycznym troublemaker”. Wygląda to na typową korporacyjną próbę obrony, od tekstów o egoizm pracowników, po szukanie politycznych interesów.

Ciekawą kwestią są natomiast wyliczenia finansowe, albowiem na całą sprawę i walkę ze związkiem zawodowym zarząd firmy wydał do tej pory ponad 2 miliony złotych – od marketingu po dział prawniczy, a przecież te pieniądze mogły sfinansować podwyżki lub być zainwestowane w poprawę warunków pracy. Wniosek z tego jest jeden: pieniądze są, ale nie dla pracowników, a na niszczenie działalności związkowej!

Link do nagrania: https://youtu.be/528fYFPRs2c (Dostęp 29.06.2023 13:14)

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top